Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Kultúra v štyroch dejstvách

Kultúra v štyroch dejstvách

Kde žijú na Slovensku kultúrni všežravci?

Vnímame Gustáva Husáka ako hrdinu alebo ako zločinca?

Kam nás to viac priťahuje? Na východ alebo na západ?

Kto stojí na oboch barikádach kultúrnej vojny?

Dôverujeme si navzájom?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedá kniha „Kultúra v štyroch dejstvách“, ktorej autormi sú šiesti slovenskí sociológovia a sociologičky.

Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti, zvyky, obyčaje, morálku, umenie, vieru, či zákony.

Kniha je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť knihy je venovaná fenoménu kultúrnej všežravosti a skúma rôznorodú kultúrnu spotrebu v súvislosti s vybranými hodnotami a postojmi ľudí na Slovensku.

Druhá časť sa zaoberá zmenami, ktorými prechádza rodina a analyzuje mieru akceptácie alebo odmietania nových rodinných foriem.

Tretia časť rozoberá fenomén kultúrnej pamäti, ktorá je základnou zložkou našej kultúrnej identity a ukazuje sympatie a antipatie k jednotlivým historickým osobnostiam a udalostiam.

Posledná časť sa venuje dôležitosti dôvery ako stabilizačného prvku v demokratickej spoločnosti a mapuje aktuálnu situáciu na Slovensku.

Okrem hlavných častí knihu dotvárajú komentované úryvky zo skupinových rozhovorov, vďaka ktorým je možné lepšie porozumieť hlavným témam.

Kniha nepodáva vyčerpávajúci pohľad na všetky aspekty kultúry na Slovensku. Ponúka však možnosť hlbšie porozumieť vybraným fenoménom, ktoré našu kultúru a spoločnosť formujú.

Autori: Zuzana Révészová, Adam Gajdoš, Marianna Mrva, Marek Mathias, Michaela Šedovič, Matej Vanoch

Rok vydania: 2019

Kultúra v štyroch dejstvách – PDF na stiahnutie

Tento článok bol zverejnený 17. 7. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.