Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Kultouroperátor – učebnica dištančného vzdelávania

Kultouroperátor – učebnica dištančného vzdelávania

Publikáciu vydalo Centrum dištančného vzdelávania Národného osvetového centra ako odbornú knižnú publikáciu pre pracovníkov v oblasti kultúry a turizmu. Zámerom učebnice je rozšíriť vzdelávanie pracovníkov v oblasti kultúry o nový obsahovo-tematický celok – turizmus. Táto potreba je akcentovaná čoraz častejšou realizáciou kultúrnych aktivít so zameraním na propagáciu miestnej kultúry, kultúrneho dedičstva, či kultúrnych produktov regiónu. Publikácia prezentuje podstatné okruhy dištančného vzdelávania, ktoré NOC plánuje realizovať v nasledujúcom období.
Učebnica je členená na 3 relatívne samostatné časti – obsah tvoria tri moduly vzdelávacieho kurzu.
Prvá časť – Paralely manažmentu kultúry a turizmu v regiónoch popisuje dotyčnice oboch oblasti a procesy, ktorými turizmus rozvíja regióny a spája aktívny turizmus s kultúrnymi zložkami, napríklad spoločné cieľové skupiny, spoločné produkty a programy a propagáciu.
Druhá časť – Kultúrna ponuka pre turizmus predstavuje inštitucionálnu bázu na realizovanie kultúrnych aktivít, osobitnosti kultúrnej ponuky a kultúrne aktivity ako produkty pre oblasť turizmu.
Posledný modul s názvom Manažment kultúrneho turizmu prezentuje obsah a formy kultúrneho turizmu, procesy jeho manažovania a animácie a uvádza postupy pri príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúrneho turizmu.
V prílohe publikácia uvádza aj námety na prípravu kultúrnych aktivít vhodných pre rozvoj turizmu.
Zámerom tohto edičného titulu je sprevádzať účastníka kurzu, čitateľa, resp. záujemcu v danej problematike, nabádať ich, aby sa pokúsili vytvárať vlastné modely, výstupy a projekty v danej oblasti a videli rozvoj kultúry i turizmu vo vzájomnej kooperácii a koordinácii aktivít.
Publikácie je určená účastníkom vzdelávacích aktivít Národného osvetového centra ako aj širšej odbornej  verejnosti.

Autori: Peter Filo, Jarmila Strelková, Svetlana Chomová
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2010

ISBN: 978-80-7121-330-7
140 strán

Cena 12,- €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.