Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Metodický materiál PDCS

Tento metodický materiál spracovali Dušan Ondrušek, Lukáš Zorád a Zuzana Fialová – lektori online

tréningu z organizácie PDCS. Jeho súčasťou sú texty a ukážky, ktoré ilustrujú priebeh tréningu a poskytujú nielen teoretické poznatky a informácie k danej téme, ale aj články, prípadové štúdie, príklady dobrej praxe, stratégie a postupy, ktoré je možné použiť pri zmierňovaní rozdielnych názorov v spoločnosti a v online priestore a eliminovať extrémizmus v rôznych prostrediach a komunitách.

Pre ľahšiu orientáciu v materiáli dávame do pozornosti nasledujúce témy:

 • Polarizácia a premosťovanie komunít – powerpointová prezentácia z tréningu D. Ondrušeka – str. 2
 • Polarizácia v online – powerpointová prezentácia L. Zoráda – str. 22
 • V zbore – rolová hra o polarizácii pre spolupracovníkov NOC – str. 37
 • Prečo trolovia trolujú – príspevok D. Ondrušeka – str. 40
 • Tváre mládežníckej revolty – príspevok D. Ondrušeka – str. 62
 • Rozdelené komunity – cvičenie z tréningu – str. 69
 • Odkazy a zdroje – str. 72
 • Deliace čiary v kultúrno-osvetových programoch – str. 74
 • Nadávajú mu do náckov. Považuje to za krivdu – L. Zorád – str. 86
 • Nové príležitosti pre staré deliace čiary. Hodnotové konflikty v Strednej Európe I. – D. Ondrušek – str. 90
 • Nad šálkou čaju: O futbale aj náboženstve – Z. Fialová – str. 101
 • Ako to robil Kristus – Z. Fialová – str. 104

Tento článok bol zverejnený 11. 12. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.