Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Konferencia v Ostrave vyvolala zaujímavú diskusiu o kultúre a dôvere v strednej Európe

Konferencia v Ostrave vyvolala zaujímavú diskusiu o kultúre a dôvere v strednej Európe

Výsledky výskumu „Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenska“ sme prezentovali aj na 8. československých sociologických dňoch, ktoré sa konali 23.11.2017 v industriálnych priestoroch Dolnej oblasti Vítkovice. Témou tohto ročníka konferencie, ktorú spoluorganizujú Česká sociologická spoločnosť a Slovesnká sociologická spoločnosť každý druhý rok boli „Sociologické výzvy v stredoeurópskom kontexte“.

Príspevok Zuzany Révészovej predstavil prvé výsledky výskumu a čiastočne odrážal tému konferencie, a teda chápanie konceptu strednej Európy, charakteristiky regiónu diskutoval v kultúrnej oblasti. V príspevku sa objavila najmä téma symbolických hraníc strednej Európy, teda spôsob, akým sa stredná Európa vytvára ako pojem a v akých súvislostiach sa s touto identitou obyvatelia môžu stotožňovať. Oproti identifikácii so susedstvom, mestom či obcou, krajinou či regiónom je stredná Európa veľmi slabím identifikátorom pre zúčastnených respondentov.

Čerstvo pozbierané dáta z fokusových skupín a dotazníkového prieskumu o postojoch k iným kultúram ukazovali aj špecifický vzťah obyvateľom krajín strednej Európy. Obyvatelia okolitých krajín sú vnímaní ako kultúrne najbližší. Kultúry boli pomenovávané a stotožňované s národným štátom (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina). Často sa vo fokusových skupinách však objavovalo aj podradené alebo nadradené vnímanie týchto kultúr. Napriek kultúrnej blízkosti sa však ukazovala znížená miera dôvery voči obyvateľom okolitých štátov, oproti obyvateľom slovenskej národnosti.

Teraz Vám prečítam niekoľko skupín, ktorých súčasťou sa cítia byť niektorí iní ľudia. Ktorej z uvedených skupín sa Vy osobne cítite byť súčasťou v prvom rade?

Tento článok bol zverejnený 12. 12. 2017 a naposledy aktualizovaný 17. 10. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.