Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Boli sme na 7. olomouckej sociologickej konferencii

Boli sme na 7. olomouckej sociologickej konferencii

Pracovníčky odboru výskumu a štatistiky kultúry NOC, Zuzana Révészová a Marianna Mrva, sa v októbri 2017 zúčastnili 7. olomouckej sociologickej konferencie, kde vystúpili s príspevkom „O čom hovoríme, keď hovoríme o kultúre? Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenskej republiky“. Konferenciu organizovala Katedra sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou Českej sociologickej spoločnosti a vystupovali na nej odborníci a odborníčky z Česka, Slovenska aj Poľska. Príspevok Zuzana Révészovej a Marianny Mrva bol okrem prezentácie predbežných výsledkov výskumu Kultúra a hodnotová orientácia obyvateľov Slovenskej  republiky zameraný aj na prezentáciu odboru, jeho činností a plánov. Do diskusie sa prihlásilo niekoľko účastníkov a účastníčok konferencie, ktorí prejavili veľký záujem o prácu odboru a vyslovili podporu snahe robiť vedecký výskum aj mimo akademického alebo vedeckého prostredia. Výsledkom konferencie bolo okrem oboznámenia širšej odbornej verejnosti s výsledkami aktuálneho výskumu aj zvýšenie povedomia o odbore výskumu a štatisticky NOC, ako aj získanie cenných kontaktov, ktoré môžu byť využité pri budúcich výskumoch.

 

Bližšie informácie o konferencii:https://www.ksoc.upol.cz/veda_a_vyzkum/konference/7_podzimni_sociologicka_konference.html

Prezentácia je dostupná tu: https://www.ksoc.upol.cz/fileadmin/ksa/konference-sociologie-2017/PREZENTACE/4._Marianna_Mrva_a_Zuzana_Reveszova_-_O_cem_hovorime__ked_hovoirme_o_kulture.pdf

Tento článok bol zverejnený 1. 11. 2017 a naposledy aktualizovaný 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.