Úvod » Aktuality » 4. sympózium Študijnej skupiny hudby a tanca slovanského sveta ICTMD

4. sympózium Študijnej skupiny hudby a tanca slovanského sveta ICTMD

4. sympózium Študijnej skupiny hudby a tanca slovanského sveta ICTMD
Odborná pracovníčka NOC pre folklór a folklorizmus prezentovala príspevok o implementácii etnochoreologických poznatkov a tanečnej pedagogiky v praxi folklórneho hnutia.

V dňoch 5. – 7. októbra 2023 sa konalo 4. sympózium Študijnej skupiny hudby a tanca slovanského sveta ICTMD (International Council for Traditions of Music and Dance). Organizátorom bol Etnologický ústav Akademie věd ČR v spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Prahe. Rámcovými témami sympózia boli Tradičná hudba a tanec: identita, politika a tradovanie; Tradičná hudba a tanec v pedagogike a vzdelávaní; Zážitok a reprezentácia vojny a násilia v hudbe, tanci a v etnomuzikológii v slovansky hovoriacich krajinách a Nový výskum. Naša odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus, etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., sa na sympóziu zúčastnila s príspevkom približujúcim implementáciu etnochoreologických poznatkov a konštruktívnej tanečnej pedagogiky do praxe folklórneho hnutia From diagonal to dance. Innovative methods of teaching folk dance in formal and informal education in Slovakia as a way of disseminating information about dance cultural heritage.

Viac info: https://ictmusic.org/studygroup/slavic-world

Tento článok bol zverejnený 12. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.