Úvod » Aktuality » Zomrela prof. Eva Machková, divadelná teoretička, pedagogička a organizátorka, kľúčová osobnosť českej dramatickej výchovy

Zomrela prof. Eva Machková, divadelná teoretička, pedagogička a organizátorka, kľúčová osobnosť českej dramatickej výchovy

Eva Machková
Eva Machková, nestorka českej dramatickej výchovy, mala veľký vplyv na rozvoj dramatickej výchovy aj na Slovensku.

Eva Machková, nestorka českej dramatickej výchovy, mala veľký vplyv na rozvoj dramatickej výchovy aj na Slovensku.

Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia založila tradíciu dodnes fungujúcich národných prehliadok detských divadelných a bábkarských súborov v Českej republike, ktoré boli veľkou inšpiráciou aj pre tie slovenské. Bola kľúčovou osobnosťou pri organizovaní vzdelávacích akcií pre pedagógov dramatickej výchovy.

V roku 1990 spoluzakladala Sdružení pro tvořivou dramatiku a veľkou mierou ovplyvnila jeho činnosť. Podieľala sa na tom, že dramatická výchova sa začala vyučovať na niektorých pedagogických fakultách. V roku 1992 založila Katedru výchovnej dramatiky na DAMU v Prahe a podporovala založenie analogickej katedry na JAMU v Brne.

Je autorkou viac ako tridsiatich odborných publikácií o dramatickej výchove, mnohých článkov a odborných statí, ktoré sú vzácnym študijným materiálom aj pre slovenských pedagógov a režisérov. Niektoré z jej prác vydal Osvetový ústav/Národné osvetové centrum: Práca s deťmi, dramatická hra ako prostriedok výchovy dieťaťa (1971), Dramatické hry a improvizácie (1981) a Zásobník dramatických hier (1997).

Pôsobila v redakčných radách Amatérské scény, Loutkáře a Tvořivé dramatiky. Pôsobila v českých strediskách medzinárodných organizácií AITA/IATA, ASSITEJ, UNIMA.

V roku 2002 získala Cenu Ministerstva kultúry ČR za prínos v oblasti detských umeleckých aktivít. V roku 2011 dostala Cenu českého centra ASSITEJ za celoživotný prínos detskému divadlu v ČR. V roku 2014 bola vymenovaná za profesorku pre odbor dramatické umenia – dramatická výchova.

Tento článok bol zverejnený 12. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.