Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Publikácia predstavuje zborník teoretických i prakticky orientovaných príspevkov osobností z akademických, výskumných, kultúrnych a osvetových inštitúcií. Zámerom je upriamiť pozornosť pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Cieľom publikácie je najmä zdôrazniť význam zachovania a prezentácie kultúrneho dedičstva pre ďalší rozvoj kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a inšpirovať aktérov kultúrnych aktivít na rôznych úrovniach pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí s danou tematikou. Tvoria ho materiály mapujúce a dokumentujúce aktuálne otázky v oblasti kultúrneho dedičstva vo vzťahu k jeho vyhľadávaniu/identifikácii, dokumentácii, zachovávaniu, ochrane, tvorivému využívaniu a propagácii ako aj príklady dobrej praxe, ktoré ilustrujú realizáciu aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva. Rozsah zborníka nedovoľuje pertraktovať tému kultúrneho dedičstva, jeho rôznych aspektov skúmania vo vzťahu k vzdelávaniu komplexne (v dostatočnej hĺbke a šírke), obsahuje však penzum  informácií, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívny zdroj pre ďalších realizátorov – organizácie, inštitúcie,  samosprávy, organizácie tretieho sektora i jednotlivcov v oblasti kultúry pri tvorivom aplikovaní úloh, ktoré vyplývajú zo starostlivosti o kultúrne dedičstvo.

CHOMOVÁ, S. a kol. 2017.

Zborník z konferencie uskutočnenej pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Bratislava : NOC,

99 s.

ISBN 987-80-8121-355-0.

Cena: 0,–€

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.