Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2024 poster A3

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

Aktuality

Hviezdoslavov Kubín 2024 958x631

70. Hviezdoslavov Kubín

Celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín bude mať sedemdesiate výročie.

Čítať viac »

Kolá súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 70. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 18. – 22. júna 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Termíny jednotlivých kôl 70. Hviezdoslavovho Kubína v roku 2024

 • Školské kolá: do 26. 1. 2024
 • Obvodné kolá: do 23. 2. 2024
 • Okresné kolá: do 28. 3. 2024
 • Regionálne kolá: do 19. 4. 2024
 • Krajské kolá: do 7. 5. 2024 (do 10. 5. 2024 krajské kolá odovzdajú výsledky, hodnotiace správy a videá)
 • Celoštátne kolo: 18. 6. – 22. 6. 2024

Celoštátne kolo 70. Hviezdoslavovho Kubína 2024

 • Miesto konania: Dolný Kubín
 • Dátum konania: 18. 6. – 22. 6. 2024
 • Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
 • Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová
 • Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
 • Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Mesárošová
 • Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Chcem sa prihlásiť

Víťazi Hviezdoslavových Kubínov

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 2. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.