Medzinárodná spolupráca

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
AMATEO
UNICA
FIAP