Úvod » Aktuality » Mládež spieva 2024

Mládež spieva 2024

Mládež spieva 2024 1200x630
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva oslávi svoj 52. ročník.

Podujatie v Prievidzi bude nielen oslavou zborového spevu, ale aj miestom odovzdania Pocty Národného osvetového centra prvej slovenskej profesionálnej dirigentke Elene Šarayovej-Kováčovej za jej celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby.

„Tento ročník Mládeže spieva bude významným míľnikom. Rozhodli sme sa na každom ročníku udeliť poctu významným osobnostiam zborového hnutia za ich úspechy a pôsobenie. Je potrebné vyslať signál celej umeleckej a kultúrnej obci, že nesmieme zabúdať na ľudí, vďaka ktorým sa naša kultúra posúvala vpred a postavila pevné piliere jednotlivých umeleckých hnutí. Počas celoštátneho kola sa uskutoční aj stretnutie metodikov z celého Slovenka, ktorí na súťaži participujú organizovaním svojich regionálnych či krajských kôl, spoločne s hosťami zborového hnutia a odbornou porotou. Vďaka mimoriadnemu úsiliu hlavného organizátora, Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, sa podarilo tento rok umiestniť súťažnú prehliadku do akusticky atraktívnych priestorov piaristického kostola v Prievidzi, čo bude pre zbory, verím, vítanou a toľko žiadanou zmenou. Príťažlivým hosťom tohto ročníka bude úspešný detský spevácky zbor z českého Liberca – Severáček. Na prehliadke sa predstaví desať najlepších detských a mládežníckych speváckych zborov z celého Slovenska, ktoré na záverečnom galakoncerte spoločne odspievajú premiéru skladby od Márie Jašurdovej, ktorá je napísaná a venovaná Mládeži spieva 2024. Veľmi sa teším na celý program a verím, že bude pre všetkých divákov, poslucháčov a účastníkov dlhotrvajúcou spomienkou na spoločné stretnutie a zážitkom zo spoločného muzicírovania a radosti zo zborovej hudby. Nakoniec chcem z tohto miesta poďakovať hlavnému organizátorovi a všetkým spoluorganizátorom za ich ochotu, láskavosť a náročnú prácu, ktorú venovali tomuto podujatiu,“ povedal odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl.

Slávnostné otvorenie sa bude konať 10. mája o 19.00 hod. v Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Patriť bude už spomínanému speváckemu zboru Severáček z českého mesta Liberec pod vedením zbormajsterky Silvie Langrovej-Pálkovej.

Nasledujúci deň od 10.00 hod. sa bude v priestoroch piaristického kostola v Prievidzi konať súťažná prehliadka speváckych zborov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je už tradične aj rozborový seminár, počas ktorého odborná porota v zložení: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD., prof. Jevgenij Iršai, PhD., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., s predsedníčkou prof. MgA. Blankou Juhaňákovou, ArtD., odovzdá zbormajstrom cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu.

Záverečný galakoncert spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov a s odovzdaním Pocty Národného osvetového centra sa začne o 19.00 hod. v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Neoddeliteľnou súčasťou tohto večera bude participácia Orchestra ZUŠ L. Stančeka z Prievidze pod vedením dirigenta Bc. Mariána Púčika, DiS. art. Naštudovanie spoločnej skladby od Márie Jašurdovej, ktorá bude na prehliadke uvedená v premiére, sa uskutoční pod vedením Mgr. art. Veroniky Veverkovej, ArtD. a samotnej autorky.

Pre spevákov je pripravený workshop o hlasovej výchove zborových spevákov s lektorkou Darinou Andučič-Tóthovou. Workshop pre zbormajstrov bude viesť Tatiana Kanišáková.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie finančne podporilo Národné osvetové centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Hudobný fond a záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.

Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Piatistická škola v Prievidzi, ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi, KaSS v Prievidzi, RTVS, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, MY, čodnes.sk.

Ďalšie informácie o súťaži Mládež spieva nájdete na: www.rkcpd.sk a na www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/

Tento článok bol zverejnený 25. 4. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.