Úvod » Aktuality » Mládež spieva 2024 – výsledky

Mládež spieva 2024 – výsledky

Mládež spieva 2024, foto NOC
Výsledky 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov.

52. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov sa uskutočnil v Prievidzi v dňoch 10. – 12. mája 2024.

Detské spevácke zbory

Absolútny víťaz

 • Detský spevácky zbor Zvonček, Košice – zbormajsterky: Mgr. Andrea Ferencei a Mgr. Szilvia Kekeňák

Zlaté pásmo

 • Detský spevácky zbor Zvonček, Košice – zbormajsterky: Mgr. Andrea Ferencei a Mgr. Szilvia Kekeňák
 • Detský spevácky zbor Brioso, Žilina – zbormajsterka: doc. Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
 • Detský spevácky zbor Margarétka, Bratislava – zbormajster: Bc. Peter Rezník

Strieborné pásmo

 • Detský spevácky zbor Vážky, Trenčín – zbormajsterka: PaedDr. Miroslava Kaliňáková
 • Detský spevácky zbor Voce Eufonico, Nová Baňa – zbormajsterka: Mgr. art. Margaréta Žňavová
 • Detský spevácky zbor „veľkých“ Schola Mariana, Komárno – zbormajsterka: Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
 • Detský spevácky zbor Janiga József Művészeti Alapiskola Gyermekkara, Veľký Meder – zbormajsterka: Mgr. Yvette Orsovics, PhD.

Mládežnícke spevácke zbory

Absolútny víťaz

 • Mládežnícky spevácky zbor Young Voices, Humenné – zbormajsterka: Mgr. Zuzana Dirbáková

Zlaté pásmo

 • Mládežnícky spevácky zbor Young Voices, Humenné – zbormajsterka: Mgr. Zuzana Dirbáková
 • Dievčenský spevácky zbor pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice – zbormajsterky: Mgr. Andrea Ferencei a Mgr. Szilvia Kekeňák

Bronzové pásmo

 • Mládežnícky spevácky zbor Evanjelického gymnázia, Banská Bystrica – zbormajster: Mgr. art. Peter Bibza

Špeciálne ceny

Cena Hudobného fondu za interpretáciu skladby slovenského autora

 • Detský spevácky zbor Margarétka, Bratislava – zbormajster: Bc. Peter Rezník

Cena predsedníčky poroty za interpretáciu skladby Alejandro D. Consolacion II – Cantate Domino

 • Detský spevácky zbor Brioso, Žilina – zbormajsterka: doc. Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

Cena primátorky mesta Prievidza za dramaturgiu súťažného repertoáru

 • Mládežnícky spevácky zbor Young Voices, Humenné – zbormajsterka: Mgr. Zuzana Dirbáková

Cena riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za hlasovú kultúru

 • Detský spevácky zbor Zvonček, Košice – zbormajsterky: Mgr. Andrea Ferencei a Mgr. Szilvia Kekeňák

Cena riaditeľky RKC v Prievidzi za interpretáciu skladby Miklós Kocsár – Maria Mater Gratiae

 • Dievčenský spevácky zbor pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice – zbormajsterky: Mgr. Andrea Ferencei a Mgr. Szilvia Kekeňák

Odborná porota:

 • prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. – predsedníčka poroty
 • Darina Andučič-Tóthová, DiS. art.
 • Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD.
 • Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.
 • prof. Jevgenij Iršai, PhD.

Lektorky workshopov:

 • Darina Andučič-Tóthová, DiS. art.
 • Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.

Lektori nácviku spoločných skladieb:

 • Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD.
 • Mgr. art. Veronika Veverková, ArtD.
 • Bc. Marián Púčik, ArtD.

Spoločná skladba zborov:

 • Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD. – Zázraky sa dejú

Pocta Národného osvetového centra za celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby:

 • doc. Elena Šarayová-Kováčová

Hosť podujatia:

 • Severáček – Liberecký detský zbor ZUŠ, zbormajsterka: Mgr. Silvie Langrová

Vyhlasovateľ, odborný garant a hlavný partner podujatia: Národné osvetové centrum

Hlavný organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Spoluusporiadatelia:

 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi
 • Mesto Prievidza
 • ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
 • Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
 • Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
 • Hudobný fond, Bratislava

Miesto: Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi, Piaristický kostol v Prievidzi a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

Prípravný výbor:

 • Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi
 • Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS. art., Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 • Mgr. art. Michal Stahl, Národné osvetové centrum
 • Mgr. Tatiana Šišková, Národné osvetové centrum
 • Helena Dadíková, Komisia školstva a kultúry MsÚ Prievidza
 • Mgr. art. Anton Bakyta, riaditeľ ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
 • Mgr. Dana Horná, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

Podujatie finančne podporili: Národné osvetové centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Hudobný fond

Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.

Špeciálne poďakovanie patrí: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto

Tento článok bol zverejnený 13. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.