Celoštátna súťaž literárnej tvorby Literárny Zvolen sa koná od roku 1994 a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Súťaž je určená neprofesionálnym autorom a členom literárnych klubov a krúžkov od 15 rokov. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast mladých začínajúcich autorov poézie a prózy. Súťaž tiež umožňuje autorom prezentovať svoju tvorbu pred odborníkmi i širokou verejnosťou a vytvára tak priestor na získanie nových skúseností. Víťazné práce sú každý rok uverejnené v zborníku Literárny Zvolen.

 

AktualityPropozícieChcem sa prihlásiťArchív

LITERÁRNY ZVOLEN 2018

Autori literárnych textov mali do 31. augusta možnosť prihlásiť svoju tvorbu do celoštátnej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov ...
Zobraziť

O Literárnom Zvolene

Roky v znamení múz Pokiaľ by sme merali čas literárnych súťaží podľa ľudských merítok, tak Literárny Zvolen je súťaž dávno ...
Zobraziť

Prihlasovanie bude spustené v roku 2019

Literárny Zvolen 2017 – hodnotenie

Literárny Zvolen 2017 - hodnotenie ...
Zobraziť

Literárny Zvolen 2017 – výsledky

Víťazi 24. ročníka súťaže Literárny Zvolen 2017 Poézia 1. miesto Pavol Fekete, Košice Metafyzická, Ôsma farba v dúhe, Introvert, Obratník ...
Zobraziť