Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Výsledky 65. Hviezdoslavovho Kubína

Detskí recitátori Kolektívy detí Kolektívy mládež a dospelí Recitátori IV. a V. kategórie ...
Zobraziť

Pozvánka na Hviezdoslavov Kubín

Pozývame vás na 65. ročník Hviezdoslavovho Kubína, ktorý sa uskutoční tak ako každý rok v Dolnom Kubíne.  Opäť sa na ...
Zobraziť
Loading...

Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 66. Hviezdoslavov Kubín 2020

Celoštátne kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne v dňoch 17. – 20. júna 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží (Krajské, regionálne a okresné súťaže)

Celoštátne kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína 2019

Miesto konania
Dolný Kubín
Dátum konania
19. – 22. 6. 2019
Vyhlasovateľ a odborný garant
Národné osvetové centrum
Zodpovedná osoba
Mgr. Jaroslava Čajková
Miesto konania
Dolný Kubín
Kontakt
Organizačný garant
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Zodpovedná osoba
Mgr. Jana Grešová
Kontakt

riaditel@msksdk.sk

043/586 22 69

 

Krajské kolá 65. Hviezdoslavovho Kubína 2019

Bratislavský
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Štúrova Modra J/KMládež a dospelí Modra 10. 4. 2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Jarmila Hnatová hnatova@moska.sk

033/643 34 89

0905 472 051

Bratislavské metamorfózy J/K Deti Bratislava 13. – 15. 5. 2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Jarmila Hnatová hnatova@moska.sk

033/643 34 89

0905 472 051

 

Trnavský
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Hollého pamätník J/K Spolu ZUŠ M. Schneidera a Divadlo J. Pa-lárikaTrnava 2. – 3. 5. 2019 Trnavské osvetové stredisko Mgr. Daniela Polášová polasova.dana@zupa-tt.sk

033/551 11 87

0903 418 337

Trenčiansky
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Štúrov Uhrovec J/ Mládež a dospelí MKS Uhrovec 12. 4. 2019 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Mgr. Viera Slivová viera.slivova@tnos.sk

032/655 53 22

Hviezdoslavov Kubín Kolektívy MsKS

Nové Mesto nad Váhom

30. 4. 2019 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Mgr. Viera Slivová viera.slivova@tnos.sk

032/655 53 22

Podjavorinskej Bzince J/ Deti ZŠ a OÚ Bzince pod Javorinou 25. 4. 2019 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Mgr. Viera Slivová viera.slivova@tnos.sk

032/655 53 22

Nitriansky
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Hviezdoslavov Kubín J/ Deti Levice

CK Junior

3. 5. 2019 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Slávka Prevendarčíková prevendarcikova@roslevice.sk

0918 857 371

Hviezdoslavov Kubín J/ Mládež dospelí Levice

Tekovské múzeum

17. 4. 2019 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Slávka Prevendarčíková prevendarcikova@roslevice.sk

0918 857 371

Hviezdoslavov Kubín Kolektívy Levice

CK Junior

25. 4. 2019 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Slávka Prevendarčíková prevendarcikova@roslevice.sk

0918 857 371

Žilinský
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Vajanského Martin J/K Spolu SKD a

Turčianska galéria

Martin

2., 3., 6. 5. 2019 Turčianske kultúrne stredisko v Martine Mgr. Zuzana Bukovenová zetova@gmail.com

043/4132 394

0917 494 708

 

Banskobystrický
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Sládkovičova Radvaň J/K Spolu SOS a

Štátna vedecká knižnica

Banská Bystrica

 

6. – 7., 9. – 10. 5. 2019 Stredoslovenské osvetové stredisko Mgr. Dušan Jablonský jablonsky@sosbb.sk

048/4125 206

Prešovský
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Hviezdoslavov Kubín J/K Spolu Divadlo J. Záborského

Prešov

2., 3., 6. 5. 2019 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove – útvar osvetovej činnosti PhDr. Dagmar Rusnáková rusnakova.osveta@djz.sk

051/773 41 87

Košický
Názov J/K Miesto konania Dátum konania Organizátor Zodpovedná osoba Kontakt
Metamorfózy slova J/K Spolu ZOS a MsKS Michalovce 25. – 26.,

29. 4. 2019

Zemplínske osvetové stredisko v

Michalovciach

Mgr. Lucia Špáková lucia.spakova@zosmi.sk

056/644 13 48

0918 908 310

Okresné a regionálne kolá

Hviezdoslavov Kubín 2017

Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 1 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 2 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 3 Hviezdoslavov Kubín 2017 ...
Čítať Viac