Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Hviezdoslavov Kubín 2018 – hodnotenie

Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie detský prednes Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie prednes dospelých Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie súbory ...
Zobraziť

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky

Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 1.kategória Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 2.kategória Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 3.kategória Hviezdoslavov Kubín ...
Zobraziť

Hviezdoslavov Kubín 2018 – protokoly

Hviezdoslavov Kubín 2018 - protokoly ...
Zobraziť
Loading...

Propozície na rok 2019 budú zverejnené koncom roku 2018.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Hviezdoslavov Kubín 2017

Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 1 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 2 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 3 Hviezdoslavov Kubín 2017 ...
Čítať Viac