Propozície 2019

Divadlo a deti 2019 – propozície

Príloha č. 1: Divadlo a deti_protokol

Príloha č. 2: Divadlo a deti_hodnotiaca správa

Príloha č. 3: Divadlo a deti_odporúčaní porotcovia