Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 19. – 20. novembra 2020 v Rimavskej Sobote.