Propozície 2020

Divadlo a deti 2020_propozície_dodatok č.1

Divadlo a deti 2020_propozície

Príloha č. 1_Divadlo a deti_protokol

Príloha č. 2_Divadlo a deti_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Divadlo a deti_odporúčaný zoznam porotcov

Propozície 2019

Divadlo a deti 2019 – propozície

Príloha č. 1: Divadlo a deti_protokol

Príloha č. 2: Divadlo a deti_hodnotiaca správa

Príloha č. 3: Divadlo a deti_odporúčaní porotcovia