Úvod » Aktuality » Zomrel náš bývalý kolega Ondrej Herec

Zomrel náš bývalý kolega Ondrej Herec

S úctou a zármutkom sa lúčime s naším bývalým kolegom PhDr. Ondrejom Hercom, sociológom, výskumným pracovníkom, uznávaným znalcom a teoretikom vedeckej fantastiky, zakladateľom slovenskej teórie modernej fantastiky.
S úctou a zármutkom sa lúčime s naším bývalým kolegom

PhDr. Ondrejom Hercom

sociológom, výskumným pracovníkom, uznávaným znalcom a teoretikom vedeckej fantastiky, zakladateľom slovenskej teórie modernej fantastiky

Pracovníci NOC

PhDr. Ondrej Herec

*7. 7. 1944 Budapešť †22. 10. 2020 Bratislava

Študoval chémiu na VŠCHT v Prahe, absolvoval štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973), neskôr študoval medzinárodné právo na FiF UK a v Štrasburgu. Pracoval ako vydavateľský redaktor, výskumný pracovník vo Výskumnom ústave kultúry; v 80. rokoch minulého storočia bol pracovníkom Osvetového ústavu. Po roku 1990 bol vedúcim odd. multilaterálnej spolupráce na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľom sekcie zahraničných vzťahov Združenia miest a obcí Slovenska, bol členom Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum pridruženého k OSN, členom vládneho výboru Rady Európy pre Európsku sociálnu chartu a i. V rokoch 1993 – 1999 prednášal teóriu a metodológiu sociálnej politiky na FiF UK v Bratislave a teóriu populárnej kultúry na viacerých univerzitách.

Bol spoluzakladateľom a organizátorom súťaže pôvodnej slovenskej fantastiky o Cenu Gustáva Reussa i predsedom poroty tejto súťaže a editorom zborníkov zo súťaže pod názvom Krutohlav (1990 – 2002, zborníky vydali Slovenský syndikát autorov fantastiky a Národné osvetové centrum). Výrazne sa zaslúžil o formovanie novej generácie autorov pôvodnej slovenskej fantastiky. Bol členom Akadémie sci-fi, fantasy a hororu; bol zakladajúcim členom Čs. syndikátu autorů fantastiky (1989), dlhoročným členom poroty súťaže Cena Karla Čapka. Bol zakladajúcim členom (1990) a predsedom Slovenského syndikátu autorov fantastiky. Bol tiež členom Slovenského centra PEN.

Ako erudovaný a vysoko rešpektovaný znalec a teoretik vedeckej fantastiky je autorom kníh odborných štúdií a esejí o SF: Fantastika a realizmus, Národné osvetové centrum 1999, Cyberpunk – vstupenka do tretieho tisícročia, 2001 (považujú sa za učebnice fantastiky), Slovenská fantastika do roku 2000, Národné osvetové centrum, 2001 – s Milošom Ferkom (prvé žánrové dejiny slovenskej fantastiky od roku 1856 roku 2000); Z teórie modernej fantastiky, Literárne informačné centrum, 2008; Dobre organizovaný netvor, Literárne informačné centrum, 2010; Netvor. Od Frankensteina po Terminátora, 2014. Štúdie a eseje o vedeckej fantastike publikoval v časopisoch a zborníkoch, je spoluautorom kapitoly Vznik a premeny modernej fantastiky v Dejinách slovenskej literatúry III (2006, s V. Marčokom). Bol autorom prvého čs. rozhlasového seriálu o svetovej fantastike Vstupenka do súčasnosti (1986, 10 dielov). S Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky – tematické číslo Revue svetovej literatúry 7/81. Bol iniciátorom, editorom a autorom prvého československého SF magazínu (SF 01, 1988 a SF 02, 1989). Bol autorom a editorom prvých dejín slovenskej fantastiky (Slovenská fantastika do roku 2000, spoluautor M. Ferko, 2001). Prednášal o SF na conoch, festivaloch a konferenciách (cca 100 prednášok za 30 rokov).

Bol tiež autorom výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry.

Bol nositeľom viacerých ocenení (Cena mesta Revúca, Cena Národného osvetového centra za prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry, 1999, Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos, 2007, Cena fandomu v Čechách a na Slovensku za zásluhy – najvyššie ocenenie: cena Mlok, 2007, Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepší teoretický text roku za knihu Z teórie modernej fantastiky, 2008, Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za dielo Dobre organizovaný netvor, 2011, Špeciálna cena lektorovi Fénixconu, Brno, 2011).

Tento článok bol zverejnený 23. 10. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.