Úvod » Aktuality » Zomrel Egon Tomajko

Zomrel Egon Tomajko

Egon Tomajko so spisovateľom Janom Beňom a Annou Noskovou
Zomrel Egon Tomajko, redaktor, moderátor a dramaturg RTVS, spätý s podujatím Hviezdoslavov Kubín.

Zomrel Egon Tomajko, 54-ročný redaktor, moderátor a dramaturg, ktorý bol dlhoročný člen redakcie RTVS. Rodák z Rožňavy a absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove pôsobil v deväťdesiatych rokoch v košickom štúdiu Slovenskej televízie, spolupracoval s košickým rozhlasom. Od roku 2005 viedol v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu literárno-dramatický tím a prihováral sa poslucháčom Rádia Devín a Rádia Regina. Egon Tomajko začínal ako recitátor na Akademickom Prešove, zároveň bol veľmi spätý s podujatím Hviezdoslavov Kubín. Pripravoval relácie Poézia naživo a  reagoval na niekoľko ročníkov Hviezdoslavovho Kubína v Slovenskom rozhlase na stanici Regina Stred. Vďaka nemu odzneli v rozhlase nielen rozhovory a reportáže o tomto podujatí, ale i záznamy najlepších recitátorov a ich prednesov. Na 60. ročníku Hviezdoslavovho Kubína v roku 2014 moderoval spomienkový program Noc plná hviezd. Ešte v roku 2022 bol členom odbornej poroty na Sládkovičovej Radvani v Banskej Bystrici.

Posledná rozlúčka s Egonom Tomajkom sa uskutoční v stredu 27. júla o 13.00 hod v Kostole Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Tatranská 5653/38B, Banská Bystrica-Sásová.

Česť jeho pamiatke!

Tento článok bol zverejnený 26. 7. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.