Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Zlatá priadka 2017 – výsledky

Zlatá priadka 2017 – výsledky

NOC: Radosť z tvorivosti

PROTOKOL

o udelení cien, výsledkoch celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Zlatá priadka – Šaľa 2017 a o odporúčaní súboru na SCÉNICKÚ ŽATVU 2017

 

  1. CELOŠTÁTNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DETSKEJ DRAMATICKEJ TVORIVOSTI JE SÚČASŤOU SCÉNICKEJ ŽATVY – 95. ROČNÍKA SÚŤAŽÍ SLOVENSKÝCH DIVADELNÝCH SÚBOROV

 

ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2017

 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, ŠAĽA

  1. mája – 28. mája 2017

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja a pod záštitou primátora mesta Šaľa.

 

VYHLASOVATELIA

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

ODBORNÝ GARANT

Národné osvetové centrum, Bratislava

 

ORGANIZAČNÝ GARANT

Mestské kultúrne stredisko, Šaľa

 

SPOLUUSPORIADATELIA

Mesto Šaľa

Nitriansky samosprávny kraj

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Okresný úrad Nitra, odbor školstva

Základná umelecká škola v Šali

Centrum voľného času, Šaľa

Spoločný školský úrad, Šaľa

 

LEKTORSKÝ ZBOR

ODBORNÁ POROTA

predseda:                    PhDr. Ľubomír Šárik, Rimavská Sobota

členovia:                     Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Banská Bystrica

MgA. Denisa Tchelidze, Praha/Brno

Mgr. art. Maria Kecskesová, Bratislava

Dušan Krnáč, Zvolen

tajomníčka:                 Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., Bratislava

 

 

DETSKÉ FÓRUM

Mgr. MgA. Barbora Jurinová

 

Hodnotenie celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky: (uvedené v prílohe)

Organizátori udeľujú diplom za účasť týmto účastníkom:

 

DDS MoDRé TRaKy, Vráble

DDS „Za šecki drobné“, Galanta

Literárno-dramatický odbor ZUŠ Cífer

DDS ATĎ, Žiar nad Hronom

DDS TRMA-VRMA, Poprad

DDS Bebčina, Nová Dubnica

DDS Lano pri ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

Drobátka zo ZUŠ Mudroňova, Martin

DRAMATERRA, Trebišov

DDS BODKA, Veľký Krtíš

DDS pri ZUŠ Jána Poschla, Prešov

Detské divadelné štúdio Ochotníček, Púchov

Prvosienka, Zákamenné

Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč

DDS DRIM pri ZUŠ J.Rosinského, Nitra

DS Lano, Bratislava

DK ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova – Srbsko (hosť)

 

Organizátori celoštátnej súťaže a prehliadky na návrh odbornej poroty udeľujú tieto ceny:

 

  1. miesto a vecnú cenu NOC Bratislava

DDS MoDRé TRaKy, Vráble

za inscenáciu OSTROV

 

  1. miesto a vecnú cenu MsKS Šaľa

DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

za inscenáciu VLNA.SK

 

  1. miesto a vecnú cenu KOS Nitra

Drobátka zo ZUŠ Mudroňova, Martin

za inscenáciu O 12 MESIAČIKOCH

 

Cenu primátora mesta Šaľa organizátori udeľujú na návrh detskej poroty Fóra Zlatej priadky:

Detské divadelné štúdio Ochotníček, Púchov

za inscenáciu IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ

 

Odborná porota udeľuje vecnú cenu Spoločného školského úradu Šaľa za kolektívnu tvorivú činnosť a živý obraz na scéne:

DDS DRAMATERRA, Trebišov

za inscenáciu CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU

 

Odborná porota udeľuje vecnú cenu Centrum voľného času Šaľa za výtvarnú koncepciu a jej javiskovú realizáciu:

DDS TRMA-VRMA, ZUŠ pri Spojenej škole, Letná, Poprad

za inscenáciu DARCA

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia celoštátnej postupovej súťaže a

prehliadky Zlatá priadka – Šaľa 2017  odporúča na postup programovej rade Scénickej

žatvy – Martin 2017:

DDS MoDRé TRaKy, Vráble

za inscenáciu OSTROV

a

DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

za inscenáciu VLNA.SK

 

 

 

 

ODBORNÁ POROTA

 

predseda:                    PhDr. Ľubomír Šárik, Rimavská Sobota

 

členovia:                     Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Banská Bystrica

 

MgA. Denisa Tchelidze, Praha/Brno

 

Mgr. art. Maria Kecskesová, Bratislava

 

Dušan Krnáč, Zvolen

 

tajomníčka:                 Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., Bratislava

 

 

 

DETSKÉ FÓRUM

Mgr. MgA. Barbora Jurinová

 

 

 

 

 

 

Šaľa 27. mája 2017

 

 

 

Tento článok bol zverejnený 16. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.