Úvod » Aktuality » Výsledky súťaže Artúr 2021

Výsledky súťaže Artúr 2021

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlásilo už 13. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2021. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor na vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku so zameraním na bábkové divadlo. V trinástom ročníku sa do súťaže prihlásilo 19 dramatických textov, ktoré posudzovala porota pracujúca v zložení: Mgr. art. Gejza Dezorz (predseda poroty), Mgr. MgA. Marek Godovič, PhD., doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., Mgr. art. Matej Truban.

V súťažných textoch boli akcentované rôzne témy ako ekológia, vegetariánstvo, prvá láska, ponášky na pôvodné rozprávky prerozprávané s istou dávkou autorského ozvláštnenia, ale i príbehy zo zvieracej ríše. Vidno snahu tvorcov o presné zacielenie na jednotlivé vekové kategórie, ale aj potrebu popasovať sa so žánrovou pestrosťou či s javiskovou metaforou. Autori a autorky ponúkli texty aj pre najmenšie publikum, epickejšie historizujúce príbehy, ale aj témy zamerané na staršie deti a stredoškolákov. Nebáli sa využívať ani odvážne formálne postupy, ktorými sa snažili o originálny pohľad na konvenčné témy. Odborná porota posudzovala originalitu zápletky, schopnosť dramaticky prerozprávať príbeh, žánrovú pestrosť, ako i prácu s jazykom so snahou o poetické vyznenie. Porota udelila ceny týmto trom textom:

1. miesto: Jozef Jenčo s textom Posledný monológ vianočného kapra

Autor vyzretým jazykom a s odľahčeným humorom reflektuje krízu rodiny, aktuálnu tému vegetariánstva a lásku k zvieratám. Zrozumiteľne a citlivo využíva postupy bábkového divadla, aby inovatívne prerozprával známu vianočnú tému likvidácie kapra, čo opisuje skutočne veľmi originálnym spôsobom. Fantázia aj realita sa vzájomne prelínajú, aby sugestívne a remeselne vystavané obrazy prerozprávali dobrodružný príbeh súrodencov a ich boj o záchranu vianočného kapra, ale i rodinných väzieb. Dejový oblúk je dynamický a kauzálne presne vystavaný. Autor má cit pre stavbu dialógu, vykreslenie charakterov postáv, dramatickú situáciu a javiskovú akciu. Napísal originálny text, ktorý má skvelý potenciál na moderné javiskové spracovanie. Z prihlásených súťažných textov je to najvyzretejší text s veľmi originálnym, ale aj citlivým pohľadom na zvolenú tému. V spolupráci s dramaturgiou divadla môže vzniknúť veľmi zaujímavá, vtipná, múdra a originálna bábková inscenácia.

2. miesto: Štefan Šimko: O záchrane sveta a stratenej múdrosti

Originálny materiál fantastickej až surrealistickej putovačky za záchranou sveta. Autor buduje príbeh moderným a odľahčeným jazykom. Absentuje síce zrozumiteľnejšia expozícia a výraznejší antagonista, no žánrové ukotvenie prináša dynamiku, humor aj dobrodružstvo s poučením. Erupcia vtipných, poetických a fantastických situácií prináša materiál na modernú, zábavnú, ale i poučnú inscenáciu.

3. miesto: Monika Gerboc: Šípková Ruženka 

Autorsky zručne a poeticky spracovaný pohľad na klasickú rozprávku. Autorka napísala vyzretý text s citom pre tvorbu charakterov a budovanie dramatických situácií. Porota prihliadala najmä na kvalitu textov piesní a dialógov. Text má dynamické tempo a po rozšírení zápletky by určite vedel osloviť cieľovú skupinu.

Tento článok bol zverejnený 23. 6. 2021 a naposledy aktualizovaný 20. 9. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.