Úvod » Súťaže a prehliadky » Jazykom tanca » Jazykom tanca 2021

Jazykom tanca 2021

Poznáme laureáta a výsledky Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2021 v kategórii komponovaných scénických autorských programov!

Jazykom tanca – tlačová správa PDF

Napriek neľahkej situácii v kultúre v ostatných takmer dvoch rokoch, spojenej s absenciou tréningových procesov folklórnych kolektívov, sa Národné osvetové centrum ako vyhlasovateľ a odborný garant celoštátnych súťaží folklórneho hnutia rozhodlo vyhlásiť novú, originálnu kategóriu celovečerných autorských folklórnych programov v rámci súťaže Jazykom tanca.

Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj) je celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Prvýkrát sa Celoslovenská súťaž národopisných a tanečných ochotníckych súborov uskutočnila už v roku 1950, Celoštátny súťažný festival amatérskych folklórnych súborov sa konal v roku 1971. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry a viesť k jej poznávaniu.

V tomto roku súťažiaci autori a kolektívy zaslali videozáznamy programu organizátorovi a odbornému garantovi celoštátnej súťaže a nasledovalo hodnotenie medzinárodnou odbornou porotou. Laureát a ďalší ocenení budú prezentovaní v scénických programoch na Folklórnom festivale Východná a festivale neprofesionálneho umenia Tvor•BA v Bratislave.

Členmi medzinárodnej odbornej poroty súťaže boli renomovaní odborníci v oblasti choreografie, dramaturgie, réžie, etnochoreológie, etnomuzikológie, tanečnej a hudobnej pedagogiky a etnológie:

 

Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.

Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD.

Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

Zoltán Zsuráfszky

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

Mgr. art. František Morong

Dušan Hégli

Mgr. Peter Obuch, PhD.

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

 

BRONZOVÉ PÁSMO

Črepy osudu

Interpretácia: FS Dúbrava (Prešov)

Réžia a dramaturgia: Štefan Ferenc

Choreografia: Martin Urban, Juraj Velebír, Peter Malik, Marta Foglárová

Hudobná úprava: Miloš Veverka, Stanislav Baláž

Úprava spevov: Irena Veverková

Návrh odevu: Ivan Čižmár

Tvorba kostýmov: Anna Ondzíková

Scenár: Katarína Pirohová

Tanečný pedagóg: Oleksander Kulikov

Vedúci hudobnej zložky: Juraj Konečný

Garant projektu: Viliam Mikula

 

Hranicami

Interpretácia: FS Vagonár (Poprad)

Námet, scenár, réžia a choreografia: Martin Krigovský

Námet, hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak

 

(na)zdar Boh!

Interpretácia: FS Krtíšan (Veľký Krtíš)

Námet a scenár: Filip Takáč, Cyril Páriš

Réžia: Cyril Páriš

Choreografia: Filip Takáč

Scéna a kostýmy: Silvia Svákusová

Hudba: Alžbeta Luptáková, Martin Ďurov, Tomáš Gašperik

 

Z chlapca vojak

Interpretácia: FSk Jadlovec (Margecany), DFS Margarétka (Margecany), DFS Jadlovček (Margecany), FS Krompašan (Krompachy), DFS Krompašanček (Krompachy)

Autor: Jozef Gajdoš

Spoluautorka: Terézia Slovinská

 

Život ot konca

Interpretácia: FS Jablonečka (Pečovská Nová Ves)

Autorka: Viera Horňáková

 

STRIEBORNÉ PÁSMO

Amerikáni

Interpretácia: FS Považan (Považská Bystrica)

Námet, scenár, réžia: Milan Jankoviech

Choreografia: Milan Jankoviech, Jozef Ďuráči

Výber piesní: Milan Jankoviech, Dobroslav Kortman

Hudobné spracovanie: Dobroslav Kortman

Technické zabezpečenie: Miloš Ščotka

 

Hlávku sťať?

Interpretácia: FSk Brezinky (Polomka), FS Váh (Liptovský Mikuláš), FS Vatra (Tlmače), FS Železiar (Košice), DFS Matičiarik (Banská Bystrica),

umelecké zoskupenie Kamaráti

Autor: Michal Druga

Spoluautorka: Zuzana Drugová

 

Na Mýte

Interpretácia: FS Vrchovina (Stará Ľubovňa)

Dramaturgia a tanečná réžia: Katarína Babčáková, Františka Marcinová

Scenár, réžia: Peter Karpinský

Choreografie: Františka Marcinová, Katarína Babčáková, Marek Sabol

 

Posledná hodina

Interpretácia: FS Magura (Kežmarok)

Námet, scenár: Alexandra Bachledová

Réžia: Alexandra Bachledová, Sylvia Pavligová, Jaroslav Pavliga, Marek Reznický

Choreografia: Sylvia Pavligová, Jaroslav Pavliga

Vokálna a hudobná príprava: Alexandra Bachledová, Matúš Lizák, Marek Reznický

  

ZLATÉ PÁSMO

Fantázie

Interpretácia: FS Ponitran (Nitra)

Námet, scenár, réžia: Peter Hrabovský

Choreografia: Peter Hrabovský, Attila Oláh

Hudobná a vokálna spolupráca: Jana Ambrózová, Margita Jágerová, Michal Noga, Michal Zelinka

Kostýmy: Martina Hrabovská, Tomáš Mrázek

 

Gádžo expres

Interpretácia: TS Partia

Námet a scenár: Mariana Luteránová, Ján Luterán, Vladimír Michalko

Réžia: Ján Luterán a Mariana Luteránová

Choreografia: Vladimír Michalko

Asistenti choreografa a pedagogická príprava: Peter Vajda, Alfréd Lincke, Linda Luptáková

Hudba: Jureš Fallgrapp Líška, Michal Noga

Odborná spolupráca: Ivana Šusterová

 

Julianna, zlatá panna…

Interpretácia: FSk Kriváň (Východná), SpSk Šafolka (Smižany), FS Ruthenia (Bratislava), FS Živel (Bratislava), FSk Kýčera (Čierny Balog), FS Podpoľanec (Detva), FS Čerhovčan (Bardejov), FS Kincso (Želiezovce), DFS Tancovadlo (Piešťany), Fsk Jadlovec (Margecany), Michal Noga Band, Solamente Naturali, Skupina historického šermu Jago (Spišská Nová Ves), Spolok šarišských šermiarov Sarus (Prešov), Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis (Košice), Súbor historického tanca a hudby Reminiscencie (Skalica) a sólisti Alfréd Lincke, Jakub Filipko, Róbert Sabol a Veronika Vaľková, Vladimír Kendra, Miroslav Beck, Alexandra Ružbacká, Peter Kováč, Sándor Juhász, Zsombor Juhász, Estera Juhászová, Slavomír Ondejka, Marek Sabol, Júlia Leškaničová a Ľudovít Cehelský

Námet: Šimon Hanzely

Scenár a réžia, tanečná príprava, odev, scéna, choreografické časti: Katarína Babčáková

Dramaturgia: Agáta Krausová

 

Kocka

Interpretácia: FS Živel

Námet: Ján Michálik

Choreografia, scenár a réžia: Ján Michálik, Katarína Galbičková (Sládečková)

Hudobná úprava: Michal Noga

Tanečná a pohybová príprava: Ján Michálik, Katarína Galbičková (Sládečková), Ondrej Galbička, Ivana Topoľovská, Gábor Gálik

 

ONY – silné príbehy mnohých, mnohé príbehy silných

Interpretácia: TS Kumšt (Bratislava)

Scenár, réžia: Lucia Nogová

Choreografie: Katarína Babčáková, Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, Lucia Nogová

Hudba: Michal Noga

 

#Paripa

Interpretácia: FSk Škvarkare (Košická Nová Ves)

Námet: Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka

Výber tanečného a hudobného materiálu: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka

Réžia: Roman Sorger, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka

Scenár: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka, Michaela Valiková

Dramaturgia: Roman Sorger

Hudobnáréžia a spracovanie: Michal Zelinka

Choreografia: Slavomír Ondejka

Kostýmy: Tomáš Ondruš

 

Svetlom napísané

Interpretácia: FS Borievka (Košice)

Námet, dramaturgia a choreografia: Ján Vajda

Hudobná úprava: Radoslav Kertis

 

Veci čo sa dejú

Interpretácia: FS Hornád (Košice)

Autor: Štefan Štec

 

Zem zasľúbená

Interpretácia: FS Ruthenia (Bratislava)

Námet: Peter Štefaňák

Choreografie a tanečná príprava: Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka

Réžia a divadelný scenár: Peter Medviď

Tanečná réžia: Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka, Peter Štefaňák

Dramaturgia: Katarína Babčáková, Agáta Krausová, Peter Štefaňák

Hudobná úprava: Michal Noga

Herecké obsadenie: Vladimír Čema a Jozef Pantlikáš

Kostýmy: Katarína Babčáková, Diana Matia, Mária Šidlovská

Vedúca speváckej zložky: Ivana Brillová

Vedúci DFS Gajdošík: Jaroslav Gajdos

 

1-2-3 a NON

Interpretácia: FS Ilosvai (Veľká Ida)

Choreografia: Kocsis Enikő, Fitos Dezső

Dramaturgia: Nagy Orsolya

Hudobná réžia: Csoóri Sándor

Produkcia: Michal Kupec

 

 ŠPECIÁLNE CENY:

 

Posledná hodina. Cena za výber a spracovanie hudobného materiálu

 

Gádžo expres. Cena za interpretáciu a réžiu

 

Julianna, zlatá panna…Cena za námet a dramaturgiu a autorský počin v kontexte festivalových programov

 

ONY – silné príbehy mnohých, mnohé príbehy silných. Cena za originálne javiskové spracovanie aktuálnej témy a funkčné využitie výrazových prostriedkov tradičnej kultúry v umeleckom kontexte

 

1-2-3 a NON. Cena za objavné a originálne divadelno-inscenačné prístupy

 

LAUREÁT: Veci, čo sa dejú – tanečno-divadelné predstavenie autora Štefana Šteca v interpretácii FS Hornád

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu budú informácie o termíne a forme realizácie rozborového seminára autorov s členmi odbornej poroty, ako aj o slávnostnom odovzdávaní ocenení zverejnené v najbližších dňoch prostredníctvom webu a sociálnych sietí NOC.

 

Oddelenie folklóru a folklorizmu

Národné osvetové centrum

Námestie SNP č. 12

812 34 Bratislava

katarina.babcakova@nocka.sk

michal.noga@nocka.sk

ondrej.galbicka@nocka.sk

Tento článok bol zverejnený 2. 7. 2021 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.