Úvod » Aktuality » Národné osvetové centrum spustilo financovanie postupových súťaží 2024

Národné osvetové centrum spustilo financovanie postupových súťaží 2024

NOC: Radosť z tvorivosti
O finančné prostriedky je možné žiadať od 15. októbra do 6. novembra 2023 prostredníctvom elektronického systému na webovom sídle NOC.

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR už takmer sedemdesiat rokov vyhlasuje, odborne garantuje, metodicky riadi a koordinuje celoštátne postupové súťaže a prehliadky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Od mája 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorá Národnému osvetovému centru dopĺňa povinnosť postupové súťaže a prehliadky nielen vyhlasovať, garantovať alebo koordinovať, ale aj financovať. Na tento účel je v nasledujúcom roku 2024 do rozpočtu Národného osvetového centra vyčlenených vyše milióna eur.

Národné osvetové centrum pripravilo transparentný systém žiadania, hodnotenia, prideľovania a distribúcie finančných prostriedkov organizátorom jednotlivých kôl postupových súťaží, ktorými sú predovšetkým regionálne a krajské osvetové a kultúrne zariadenia, umelecké školy, centrá voľného času či iné subjekty, ktorých predmetom činnosti je realizácia aktivít v oblasti umenia a kultúry. O finančné prostriedky budú môcť požiadať v období od 15. októbra do 6. novembra tohto roka prostredníctvom elektronického systému na webovom sídle Národného osvetového centra. Generálny riaditeľ Národného osvetového centra vymenuje odborné komisie, ktoré budú bodovo hodnotiť jednotlivé žiadosti na základe vopred určených kritérií a následne navrhnú rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým organizáciám na zasadnutí komisie.

Viac informácií nájdete tu: https://www.nocka.sk/sutaze-a-neprofesionalne-umenie/financovanie-sutazi/

Tento článok bol zverejnený 16. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.