Úvod » Aktuality » Predstavujeme Vám… porotu a lektorov AMFO 2023

Predstavujeme Vám… porotu a lektorov AMFO 2023

AMFO 2023 Predstavujeme porotu a lektorov 1920x1084 článok
Súčasťou festivalu AMFO 2023 je výstava, na ktorej predstavíme porotu a lektorov cez ich aktuálnu FOTO tvorbu.

Súčasťou festivalu AMFO 2023 je výstava, na ktorej predstavíme porotu a lektorov cez ich aktuálnu FOTO tvorbu. Môžete sa tešiť na rôznorodosť tém a spracovaní vo forme autorských kníh, zinov, fotografiách na skle, plachte či rastline, ale aj v podobe tradičných printov.

Porota

Lenka Lukačovičová

 • Absolvovala magisterské aj doktorandské štúdium na Katedre fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, kde aktuálne pôsobí. 
 • Samostatne vystavovala vo významných galériách na Slovensku aj v Čechách a zúčastnila sa na mnohých zahraničných umeleckých festivaloch. 
 • Žije a pracuje v Bratislave.

www.lenkalukacovicova.sk
IG @lenkalukacovicova
@lonely_planet_trnavka

AMFO 2023 porotkyňa Lenka Lukačovičová

Dávid Doroš

 • Vyštudoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave, v Českej republike.
 • V roku 2017 získal ocenenie v Slovak Press Photo za sériu portrétov z festivalu Pohoda 60 sekund s, vytvorených camerou obscurou.
 • Venuje sa komerčnej fotografii a tiež vzdelávaniu ako lektor rôznych workshopov.
 • Vo svojej voľnej tvorbe preferuje výstupy vo forme samizdatov – zinov.

www.daviddoros.com
IG @daviddoros

AMFO 2023 porotca Dávid Doroš

Šimon Parec

 • Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore vizuálne umenie.
 • Vo fotografickej tvorbe sa často vracia na rodnú Oravu. Prevažne veľkoformátové fotografie, čiernobiele aj farebné, ukladá v naratíve vlastného prežitku.
 • Fotografické výstupy rád prezentuje v podobe autorskej fotografickej knihy.

IG @parec.simon

AMFO 2023 porotca Šimon Parec

Peter Fabo

Fotograf

Milujem svetlo,
prchavé momenty zachytené v emulzii
Keď svetlo vniká oknom do kúpeľne 
a ty si holíš nohy

Často hľadám svetlo v noci
a ráno hasím bolesť, 
keď svetlo stráca sa ti z očí

V papieri umotané svetlo, 
zapaľujem si ním slohy
Učím sa, 
učím sa učiť 
študentov 
aj svoje vlastné deti

Ostanú po nás fotky
Bude v nich všetko,
radosť aj bolesť,
tri bodky

www.peterfabo.name
IG @fabophotography
@vo_vyklenkoch_duhy

AMFO 2023 porotca Peter Fabo

Jana Hojstričová

 • Pôsobí ako pedagogička na Katedre fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, kde vedie Ateliér fotografie, reality, konštrukcie. Zameriava sa na spôsoby zobrazovania a konštruovania reality v technickom obraze, objavovanie nových stratégií vizuality kombinovaním fotografie s inými médiami a odbormi.
 • Zameranie a špecializáciu nielen vyučuje, ale využíva aj vo svojej vlastnej umeleckej tvorbe, ktorú intenzívne prepája pre ich vzájomný interdisciplinárny dialóg s prírodnými vedami, muzeálnou kultúrou, sociológiou, najmä s témami postavenie ženy a súčasnej rodiny, ale aj historických fotografických technológií v súčasnom kontexte tvorby.
 • Vystavuje ako samostatná autorka a zároveň autorsky spolupracuje a vystavuje so sklárskym výtvarníkom Palom Machom.

www.hojstricova.sk
IG @janahojstricova
@janahojstricova_palomacho

AMFO 2023 porotkyňa Jana Hojstričová

Lektorky

Zuzana Pustaiová

Fotografka a vizuálna umelkyňa, lektorka, pedagogička a šéfredaktorka štvrťročníka Fotonoviny. V roku 2022 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave.

Vo svojich prácach rozvíja otázky rolí a rodových stereotypov v súčasnej spoločnosti ako základný element, ktorý formuje vzťahy medzi členmi rodiny, príbuznými, priateľmi a ďalšími sociálnymi skupinami. So zmyslom pre humor a iróniu odkrýva kultúrne stereotypy previazané s vekom, pohlavím, tradíciami a sociálnymi vplyvmi.

V roku 2022 vydala debutovú publikáciu One Day Every Day (2022), ktorá sa dostala do výberu 35 najlepších fotografických kníh za rok 2022 v súťaži Paris Photo – Aperture Photobook Awards 2022.

www.pustaiova.com
IG @zuzanapustaiova

AMFO 2023 lektorka Zuzana Pustaiová

Kristína Ligačová

Vizuálna umelkyňa, ktorej hlavným vyjadrovacím médiom je sklo, ktoré prepája s fotografiou. Vo svojej tvorbe sa zameriava na experiment a skúmanie obrazu, odrazu v čase a ich materiálne podoby a procesy. Jej hlavnými témami sú čas, priestor a pamäť zachytené vo fotografiách postavených na experimentálnom prístupe.

Absolvovala stáž na Eugeniusz Geppert Academy of art and Design vo Vroclave v Poľsku a v TGK v Českej republike. Vystavuje samostatne a zúčastnila sa na mnohých skupinových výstavách i sympóziách vo Francúzsku, v Lotyšsku, Poľsku, Bulharsku a Nemecku.

Za diplomovú prácu získala Cenu rektorky VŠVU aj ocenenie v súťaži Stanislav Libensky Award.

AMFO 2023 lektorka Kristína Ligačová

Romana Halgošová

Počas dňa pôsobí ako galerijná pedagogička v Slovenskej národnej galérii. V noci so svojou čiernou mačkou Dianou posúva hranice chápania sociálnych konštruktov, v ktorých žijeme.

Vo svojich prácach sa venuje identite a prežívaniu jednotlivca v spoločnosti aj vo svojom vnútri. Interpersonálne vzťahy prepletá s intrapersonálnymi prostredníctvom vnemov, metafor a pripodobení. Zároveň sú však jej práce bytostne úprimné a cez vlastné prežívanie nastoľuje zrkadlo spoločnosti. Často experimentuje s fotografickými postupmi, grafickými technikami a zvukom.

AMFO 2023 lektorka Romana Halgošová
AMFO 2023 Sprievodné výstavy - plagát

Tento článok bol zverejnený 17. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.