Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Viva il canto 2017 – výsledky

Viva il canto 2017 – výsledky

V ý s l e d k y 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto

20. – 21. 10. 2017 Spišská Nová Ves

 

Odborná porota pracovala v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Mgr. Eva Zacharová a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Zlaté pásmo s pochvalou poroty:   Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Komorný spevácky zbor CHORUS MINOR, Levoča

 

Zlaté pásmo:                                     Vokálna skupina AcaPeople, Považská Bystrica

 

Strieborné pásmo:                           Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

Komorný spevácky zbor Ars Vocalis, Banská Bystrica

Spevokol Zoltána Kodálya, Galanta

Miešaný spevácky zbor Cantilena, Senica

Ženský spevácky zbor Belius, Očová

Vokálny zbor ENTHEA, Nové Zámky

Miešaný spevácky zbor Concordia, Komárno

Komorný spevácky zbor Stella, Senec

 

Špeciálne ocenenia:

 

Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladateľov

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Cena riaditeľky Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za hlasovú kultúru

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Cena primátora mesta Spišská Nová Ves za interpretáciu skladby P. V. J. Kučeru: Modlitba Pána na Hore Olivetskej

Komorný spevácky zbor CHORUS MINOR, Levoča

 

Cena prednostu Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi za mimoriadnu hlasovú kultúru vokálneho ansámblu

Vokálna skupina AcaPeople, Považská Bystrica

 

Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za umelecké stvárnenie súťažného programu

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.