Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Viva il canto 2017 – tlačová správa

Viva il canto 2017 – tlačová správa

Viva il canto 2017 po podujatí

Evanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi sa stal na dva dni centrom zborového spevu. V dňoch 20. – 21. októbra 2017 sa tu po prvýkrát konal 3. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017. Hlavným cieľom tohto podujatia je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov a priblížiť poslucháčom v Spišskej Novej Vsi diela domácich i zahraničných skladateľov.

Otvárací koncert v piatok 20. 10. 2017 umožnil jeho poslucháčom výnimočný zážitok uvedením obľúbeného a veľmi populárneho vokálno-inštrumentálneho diela Carla Orffa – Carmina Burana v podaní vynikajúcich umelcov, miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum z Košíc a Cassovia Percussion Ensemble s dirigentom Pavlom Tužinským.

 

V sobotu 21. 10. 2017 sa na súťaži predstavilo 9 speváckych zborov a 2 vokálne zoskupenia (spolu 280 spevákov), ktoré postúpili na celoštátne kolo zo siedmych krajov – Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického. Celkovo sa krajských kôl zúčastnilo 29 speváckych zborov. Repertoár súťažiacich zborov bol veľmi pestrý, nachádzali sa v ňom prevažne skladby zahraničných autorov, ale aj slovenských skladateľov. Výkony speváckych zborov hodnotila odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, Mgr. Eva Zacharová, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Víťazom súťaže sa stal Ženský komorný spevácky zbor Úsmev z Prievidze s dirigentkou Anežkou Balušinskou, ktorý získal zlaté pásmo s pochvalou poroty, cenu riaditeľky SOS v Spišskej Novej Vsi za hlasovú kultúru a cenu riaditeľa MKC v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladateľov. „Tento zbor a jeho umelecký výkon bol ako „východ slnka na Zemi“, niečo tak pohladzujúce dušu kvalitou interpretácie a priam dokonalosťou znenia“, vyjadrila svoje pocity prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka poroty.

Súčasťou podujatia bol workshop, kde spevácke zbory mali možnosť nacvičiť dve populárne piesne v úprave českého lektora worshopu Luboša Hánu. Dirigenti speváckych zborov sa vzdelávali na hodnotiacom a rozborovom seminári s odbornou porotou.

Krásnym záverom podujatia bol večerný galakoncert, na ktorom vystúpil každý zbor s jednou alebo dvoma skladbami, spojený s vyhlásením výsledkov súťaže.

 

Vyhlasovateľom a odborným garantom 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017 bolo Národné osvetové centrum v Bratislave, organizačným garantom celoštátneho kola súťaže bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD.

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.