Viva il canto 2017 po podujatí

Evanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi sa stal na dva dni centrom zborového spevu. V dňoch 20. – 21. októbra 2017 sa tu po prvýkrát konal 3. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017. Hlavným cieľom tohto podujatia je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov a priblížiť poslucháčom v Spišskej Novej Vsi diela domácich i zahraničných skladateľov.

Otvárací koncert v piatok 20. 10. 2017 umožnil jeho poslucháčom výnimočný zážitok uvedením obľúbeného a veľmi populárneho vokálno-inštrumentálneho diela Carla Orffa – Carmina Burana v podaní vynikajúcich umelcov, miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum z Košíc a Cassovia Percussion Ensemble s dirigentom Pavlom Tužinským.

 

V sobotu 21. 10. 2017 sa na súťaži predstavilo 9 speváckych zborov a 2 vokálne zoskupenia (spolu 280 spevákov), ktoré postúpili na celoštátne kolo zo siedmych krajov – Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického. Celkovo sa krajských kôl zúčastnilo 29 speváckych zborov. Repertoár súťažiacich zborov bol veľmi pestrý, nachádzali sa v ňom prevažne skladby zahraničných autorov, ale aj slovenských skladateľov. Výkony speváckych zborov hodnotila odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, Mgr. Eva Zacharová, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Víťazom súťaže sa stal Ženský komorný spevácky zbor Úsmev z Prievidze s dirigentkou Anežkou Balušinskou, ktorý získal zlaté pásmo s pochvalou poroty, cenu riaditeľky SOS v Spišskej Novej Vsi za hlasovú kultúru a cenu riaditeľa MKC v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladateľov. „Tento zbor a jeho umelecký výkon bol ako „východ slnka na Zemi“, niečo tak pohladzujúce dušu kvalitou interpretácie a priam dokonalosťou znenia“, vyjadrila svoje pocity prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka poroty.

Súčasťou podujatia bol workshop, kde spevácke zbory mali možnosť nacvičiť dve populárne piesne v úprave českého lektora worshopu Luboša Hánu. Dirigenti speváckych zborov sa vzdelávali na hodnotiacom a rozborovom seminári s odbornou porotou.

Krásnym záverom podujatia bol večerný galakoncert, na ktorom vystúpil každý zbor s jednou alebo dvoma skladbami, spojený s vyhlásením výsledkov súťaže.

 

Vyhlasovateľom a odborným garantom 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017 bolo Národné osvetové centrum v Bratislave, organizačným garantom celoštátneho kola súťaže bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD.