Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Viva il canto 2015 – tlačová správa

Viva il canto 2015 – tlačová správa

Medzinárodný deň zborového spevu oslávilo 320 spevákov v Košiciach.

MDZS oslávime len o pár dní neskôr

Tretí októbrový víkend

 

Som rada Prešovčania, že ste prišli pozrieť a fandiť….však bolo komu….320 spevákov….Brilliant sa zhostil organizácie podujatia bravúrne!!!! Mládež len tak ďalej!!! (smile)

 

  1. október vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu (IFCM) na valnom zhromaždení v roku 1990 v Helsinkách za medzinárodný deň zborového spevu.
    V dňoch 16. – 18. októbra 2015 bude v Košiciach súťažiť 11 speváckych zborov (320 spevákov) z celého Slovenska na 2. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov.

 

Výberom cez krajské kolá prešlo 38 speváckych zborov. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Víťazom 1. ročníka tohto podujatia bol miešaný zbor Collegium Technicum z Košíc, ktorý bude v piatok večer slávnostne otvárať 2. ročník.

Toto podujatie nadväzuje na súťaže dospelých speváckych zborov, organizované Osvetovým ústavom, resp. Národným osvetovým centrom od polovice 70. do polovice 90. rokov minulého storočia pre miešané, ženské a mužské spevácke zbory a v rokoch 1995 až 1999 aj pre komorné spevácke zbory. Tieto podujatia pre finančnú náročnosť zanikli.

Na príprave a realizácii tohto ročníka súťaže a prehliadky sa okrem Národného osvetového centra podieľa a organizačne ho zabezpečuje občianske združenie Brilliant z Košíc. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a je venované 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra.

Súťažné vystúpenia bude hodnotiť odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Podujatie okrem konfrontačnej a esteticko-výchovnej funkcie plní aj funkciu vzdelávaciu – na hodnotiacom a rozborovom seminári odborná porota zhodnotí umelecké výkony jednotlivých súťažiacich zborov.

Na záverečnom galakoncerte a slávnostnom vyhlásení výsledkov budú odovzdané aj ocenenia pre jubilujúcich dirigentov a zborové telesá.

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.