Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Viva il canto 2015 – výsledky

Viva il canto 2015 – výsledky

Z á p i s n i c a zo zasadnutia odbornej poroty na 2. ročníku

Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov,
16 – 18. 10. 2015 Košice

___________________________________________________________________________

Odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Tatiana Švajková, PhD. a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. – členovia, posúdila výkony zúčastnených zborov a navrhla ich zaradiť do nasledovných výkonnostných pásiem:

 

Kategória veľkých zborov

 

  1. pásmo

Spevokol Zoltána Kodálya, Galanta

Zmiešaný spevácky zbor Concordia, Komárno

 

  1. pásmo

Chrámový spevácky zbor La Famiglia, Žilina

Košický spevácky zbor učiteľov

Zbor sv. Ladislava, Rajec

 

III. pásmo

Spevácky zbor Quirin, Revúca

 

Kategória komorných zborov

 

  1. pásmo

Ženský komorný zbor VOCALS pri PKO, Prešov

 

  1. pásmo

Spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

 

III. pásmo

Spevácky zbor Vox Camerata, Dunajská Streda

 

Kategória vokálnych skupín

 

  1. pásmo

Vokálna skupina MUSICA NOSTRA, Prievidza

Vokálny zbor ENTHEA, Nové Zámky

 

Okrem toho porota navrhla udeliť tieto ceny spoluorganizátorov:

 

Cenu Predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu

Spevokolu Zoltána Kodálya, Galanta

 

Cenu riaditeľa Kultúrneho centra Údolia Moldavy a Rudohoria

Zmiešanému speváckemu zboru Concordia, Komárno

 

Cenu Občianskeho združenia Brilliant z Košíc

Košickému speváckemu zboru učiteľov

 

Zapísala: Bc. Eleonóra Hunčagová, tajomník odbornej poroty

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.