Úvod » Aktuality » Verejné pripomienkovanie k pripravovanému projektu „Malé zlepšenia eGov služieb Národného osvetového centra“

Verejné pripomienkovanie k pripravovanému projektu „Malé zlepšenia eGov služieb Národného osvetového centra“

NOC: Radosť z tvorivosti
Národné osvetové centrum sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom „Malé zlepšenia eGov služieb Národného osvetového centra“.

Národné osvetové centrum sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom  „Malé zlepšenia eGov služieb Národného osvetového centra“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k uvedenému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom realizácie projektu, je zlepšenie vybraných koncových služieb organizácie; skvalitnenenie užívateľskej prívetivosti webových sídiel organizácie a zvýšenie úrovne dostupnosti kultúrnych objektov. Realizáciou projektu je snaha Národného osvetového centra o naplnenie nižšie uvedených cieľov:

 • Zvýšenie využívania elektronických služieb
  • Zefektívnenie elektronických služieb, zvýšenie úrovne elektronizácie služieb, navigácie, vyhľadateľnosti, zrozumiteľnosti a dostupnosti plnohodnotnej anglickej jazykovej verzie. Zároveň dôjde k doplneniu relevantného obsahu.
 • Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webového sídla
  • Zefektívnenie a vytvorenie responzívneho používateľského rozhrania, zmena informačnej architektúry pre koncové služby a webové sídlo
 • Zvýšenie spokojnosti s poskytovaním služieb
  • Zavedenie sledovania spätnej väzby od koncových používateľov a zavedenie manažmentu spokojnosti umožníme pre používateľov flexibilne implementovať ich požiadavky a budovať tak zákaznícky orientovaný prístup
 • Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov
  • Optimalizácia, podporenie elektronizácie a automatizácie vybraných procesov.
 • Zlepšenie rýchlosti, odozvy a dlhodobej udržateľnosti webového sídla
  • Technologická výmena CMS na aktuálne podporované technológie
 • Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom pri výkone agend súvisiacich s vedením registrov
  • Zavedením možnosti podávania elektronických žiadostí a poskytovaním elektronických služieb sa zníži potreba komunikácie so žiadateľom papierovou formou. Komunikácia so žiadateľom bude prebiehať vo väčšej miere elektronicky formou zasielania výsledku služby alebo žiadosti do elektronickej schránky žiadateľa. Okrem zasielania výsledku služby alebo žiadosti bude možné zasielať aj žiadosti o doplnenie a iné procesné dokumenty prostredníctvom elektronickej schránky. Overovanie údajov o žiadateľovi bude prebiehať elektronicky voči referenčným registrom.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu vo@nocka.sk do 16. 8. 2022, 14:30 hod.

Prílohy:

Tento článok bol zverejnený 2. 8. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.