Každý rok sme o tomto čase prichádzali do Dlhého Klčova a chystali všetko potrebné na ďalší ročník (tento rok by sa podujatie konalo už 28-krát) celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha.
Vieme, že ste sa pripravovali, pracovali s tanečným materiálom, a aj my sme sa na vás už veľmi tešili! Kým sa o rok v Dlhom Klčove a vo Vranove nad Topľou uvidíme, pripomeňme si atmosféru minulého ročníka súťaže i jej víťazov.
A sledujte a študujte vzácny pramenný materiál – interpretačný prejav nositeľov tanečných tradícií, ktorý na Facebooku zdieľame spolu s naším spoluorganizátorom, Hornozemplínskym osvetovým strediskom. O rok dovidenia!

 

FOTOGRAFIE: Jakub Jančo, Šaffova ostroha 2019