Úvod » Súťaže a prehliadky » Slovenská kronika » Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2020

Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2020

Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska vyhlasuje 11. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020.

Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska vyhlasuje 11. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020.

Slovenská kronika je súťaž, ktorej cieľom je podnietiť záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Motivovať k ich využívaniu ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, ale aj spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Dôležitosť kronikárstva a jeho význam potvrdzuje aj etnologička Katarína Nádaská: „Regionálne a lokálne dejiny sú dôležitou súčasťou slovenských národných dejín. Regionálne dejiny mapujúce najmä vznik obcí a život v nich tvoria bezpochyby významnú časť kultúrneho dedičstva, rovnako ako tradičná ľudová kultúra, ktorá je dnes vnímaná ako základ národnej kultúry.“

Obce, mestá, občianske združenia aj jednotlivci môžu do 10. augusta 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska. Elektronické prihlášky aj s propozíciami súťaže sú k dispozícii na webe Národného osvetového centra. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v októbri 2020.

Hlavným vyhlasovateľom 11. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Tento článok bol zverejnený 26. 5. 2020 a naposledy aktualizovaný 21. 7. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.