Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Uskutočnili sme odborný seminár v oblasti sociálnej prevencie: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Prievidzi

Uskutočnili sme odborný seminár v oblasti sociálnej prevencie: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Prievidzi

Akými rôznorodými formami sa prejavuje domáce násilie, prečo sa tak ťažko odhaľuje, aké zmeny nás čakajú v legislatíve páchateľov a obetí domáceho násilia, aké sú možnosti pomoci v domácom násilí?

Akými rôznorodými formami sa prejavuje domáce násilie, prečo sa tak ťažko odhaľuje, aké zmeny nás čakajú v legislatíve páchateľov a obetí domáceho násilia, aké sú možnosti pomoci v domácom násilí? To je iba zopár otázok k téme domáce násilie (teória a prax), na ktoré zodpovedala JUDr. Sylvia Gancárová z Centra Slniečko, n. o., ktorá vystúpila ako lektorka na prezenčnom vzdelávaní – odbornom seminári Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, ktorý sa konal 14. 10. 2021 v spolupráci NOC a Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Práve v  období covidu sa ukázala nielen táto problematika, ale aj téma liečby a resocializácie látkových a nelátkových závislostí nanajvýš aktuálna, a preto lektorka PhDr. Zdenka Vasilová – z Provitalu, o. z. priblížila účastníkom aktuálne možnosti resocializačného procesu a pomoci v oblasti látkových a nelátkových závislostí.

Problematika sociálnej patológie, jednotlivých nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov veľmi úzko spolu súvisí. Preto je aj problematika domáceho násilia frekventovane potenciovaná látkovými a nelátkovými závislosťami, čo môže mať za dôsledok aj vyústenie do chudoby, ale aj  bezdomovectva. O praktických skúsenostiach z terénnej sociálnej práce s touto cieľovou skupinou informovala v závere odborného seminára PhDr. Jana Vrtelová –  Dobrý pastier, o. z., Kláštor pod Znievom.

Tento článok bol zverejnený 20. 10. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.