Národné osvetové centrum v roku 2022 vyhlasuje celoštátne postupové súťaže:

AMFO 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Belopotockého Mikuláš 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých

CINEAMA 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Eniki beniki 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov

FEDIM 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých

Hviezdoslavov Kubín 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Jazykom tanca 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení (kategórie A. a B.)

Kontakt 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby

Literárny Zvolen 2022

 1. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby

Mládež spieva 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov

Šaffova ostroha 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Vidiečanova Habovka 2022

celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Výtvarné spektrum 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Zlatá priadka 2022

 1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

 

V Bratislave 25. 10. 2021

Mgr. Erik Kriššák

generálny riaditeľ

 

Vyhlásenie súťaží 2022 (PDF)