Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Uskutočnili sme odborný seminár o sociálnej prevencii

Uskutočnili sme odborný seminár o sociálnej prevencii

V dňoch 17. a 18. 9. 2020 sme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove uskutočnili odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.

Venovali sme sa týmto témam: Násilie voči deťom a mládeži, psychické týranie, význam finančnej gramotnosti vo vzťahu k populácii seniorov, obchodovanie s ľuďmi a systém pomoci  a prevencie, psychoaktívne látky a návykové činnosti v o. z. Trojlístok v Prešove.

Na podujatí sa zúčastnilo 30 účastníkov.

Tento článok bol zverejnený 23. 9. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.