V Nitre sa 14. septembra na stretnutí členov odbornej poroty, hodnotili fotografie, ktoré do celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie postúpili z ôsmich krajských súťaží.

Odborná porota navrhla vystaviť fotografie 121 tvorcov a udeliť 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní.

Odborná porota pracovala v zložení:
predsedníčka: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., z Bratislavy
Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy
Mgr. Jozef Peniak, PhD., z Nitry
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák z Bratislavy
RNDr. Alan Hyža z Bratislavy

AMFO 2020 – Výsledky (pdf)

AMFO 2020 – Vystavujúci (pdf)