Muzičky a Malí tanečníci je tvorivá dielňa, ktorá sa uskutočňuje počas jedného prázdninového týždňa. Tvorivá dielňa sa od roku 2016 (Malí tanečníci od roku 1999) a je určená pre muzikantov do 16 rokov a tanečníkov vo veku 10 – 14 rokov. Cieľom tanečných tvorivých dielní je osvojenie si štýlovej interpretácie tanečných typov z rôznych lokalít Slovenska. Malí muzikanti sa pod vedením skúsených lektorov venujú štýlovej interpretácii piesní, funkčne viazaných k vyučovaným tanečným typom. Deti si tak osvojujú zručnosti interpretácie ľudového tanca a hudby v spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí. Okrem výučby je pre deti pod vedením animátorov pripravený aj zaujímavý sprievodný program. Výsledky tvorivého a konštruktívneho prístupu k didaktike tanca a hudby sú prezentované na záverečnom predstavení pre rodičov i hostí. Tvorivej dielne sa môžu zúčastniť i taneční a hudobní pedagógovia a vedúci ďalších detských folklórnych kolektívov.