Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » TVORIVÁ DIELŇA 65. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

TVORIVÁ DIELŇA 65. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Na 65. Hviezdoslavovom Kubíne môžete získať poznatky a skúsenosti aj v tvorivej dielni Elišky Sadílekovej, zameranej na výskum a analýzu textu.

V rámci dielne budeme
• skúmať, ako porozumieť knihám a príbehom,
• hľadať, čo všetko vplýva na vnímanie a hodnotenie postáv a situácií pri ich čítaní,
• porovnávať, v čom sa líšia pohľady dospelých čitateľov a detí,
• zisťovať, ako sa uhol pohľadu premieta do výrazného čítania, resp. prednesu,
• skúmať, prečo je pre recitátorov dôležité uvedomovať si rozdielnosť pohľadov.

Ako budeme postupovať?
– prečítame si príbeh z knihy Kláry Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca,
– pozrieme si k nemu ilustrácie,
– využijeme ich pri rozvíjaní príbehu,
– vyberieme si postavu, z pohľadu ktorej príbeh, resp. epizódu z príbehu chceme prerozprávať,
– vytvoríme tak rôzne interpretácie, iste každú zaujímavú,
– vyhodnotíme ich, preskúmame, zistíme, ktorá je komu najprimeranejšia,
– podľa záujmu budeme pracovať aj s ďalšími textami.

Predbežný časový harmonogram:

Streda 19. 6.
11.00 ‒ 13.00
16.00 ‒ 18.00

Štvrtok 20. 6.
08.30 – 10.00
13.00 – 14.00
16.30 – 18.30

Piatok 21. 6.
08.30 – 10.00
13.00 – 14.00
17.30 – 18.30

Vyplnené prihlášky posielajte elektronicky na adresu jaroslava.cajkova@nocka.sk, prevadzkove@msksdk.sk.

Prihláška

Tento článok bol zverejnený 31. 5. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.