Milí priatelia, tanečníci, folkloristi, v mene Centra tradičnej kultúry v Myjave vás pozývame na Tanečnú dielňu k tancom starobapská z Myjavy a verbunk z Branova, ktoré sú povinnými tancami na súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha v kategórii A. Tanečná dielňa sa uskutoční 7. 3. 2020 v Kultúrnom dome v Myjave (veľká nácviková sála) od 10.00 do 16.00 h. VSTUP VOĽNÝ.
Bližšie informácie: Centrum tradičnej kultúry v Myjave (Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., 0905 292 260, konecna.lenka@gmail.com)