Úvod » Aktuality » Vyhrajte Žatvu drámy 2024!

Vyhrajte Žatvu drámy 2024!

Žatva drámy 2024 web-titulka
Autori víťazných textov okrem večnej slávy a ocenenia Scénický veniec získajú možnosť publikovať svoj text v online časopise javisko.sk.

Píšete „do šuflíka“ alebo priamo na javisku s hercami? Žatva drámy je súťaž pre vás. Žatva drámy je medzi ostatnými dramatickými súťažami výnimočná aj tým, že autori do nej môžu prihlásiť aj texty, ktoré už nejakí ochotnícki divadelníci inscenovali. Stačí len vyplniť prihlášku a poslať do súťaže text, ktorý už aj tak máte hotový.

Porovnávať texty, ktoré už prešli skúšobným procesom, s takzvanými šuplíkovými drámami by však nebolo veľmi fér. Preto má súťaž Žatva drámy dve súťažné kategórie – inscenované texty a neinscenované texty.

Do každej súťažnej kategórie môžete prihlásiť maximálne 1 dramatický text. Áno, môžete teda súťažiť naraz s dvomi dramatickými textami – jedným inscenovaným a jedným neinscenovaným.

Prihláste svoj text na chcemsaprihlasit.sk

Prihlášky môžete podávať do 30. júna 2024.

Autori víťazných textov okrem večnej slávy a ocenenia Scénický veniec získajú možnosť publikovať svoj text v online časopise javisko.sk a vstupenky na Folklórny festival Východná 2025.

Základné pravidlá:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť iba neprofesionálny autor – to je taký, ktorého žiadny text (ani nesúťažný) nebol do termínu uzávierky súťaže inscenovaný v profesionálnom divadle.
  • Súťaž je určená pre pôvodnú dramatickú tvorbu, nie pre dramatizácie, adaptácie, koláže či montáže iných diel.
  • Hodnotenie textov sa uskutočňuje neanonymne.
  • Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, prípadne v niektorom zo slovenských nárečí.

Kompletné propozície súťaže nájdete na stránke www.chcemsaprihlasit.sk.

O Žatve drámy

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov. Súťaž Žatva drámy zámerne neobmedzuje prihlasovanie dramatických textov, ktoré už boli inscenované, aby sa autori nemuseli rozhodovať, či majú text prihlásiť do súťaže alebo ho ponúknuť divadelnému súboru.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tvorby dramatického textu.

Žatva drámy vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku celoslovenských divadelných pretekov v Martine (1923). Priamym pokračovateľom divadelných pretekov je festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva, ktorý sa koná doteraz. Žatva drámy svojím názvom odkazuje práve na Scénickú žatvu.

Najúspešnejší autori dostanú pozvanie na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa bude konať počas festivalu Scénická žatva 2024 v Martine. Na rozborových seminároch dostanú autori vybraných textov spätnú väzbu od odbornej poroty, ktorú tvoria profesionálni dramatici a dramaturgovia.

Tento článok bol zverejnený 10. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.