Úvod » Aktuality » 70. Hviezdoslavov Kubín

70. Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2024 958x631
Celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín bude mať sedemdesiate výročie.

70. Hviezdoslavov Kubín bude päť dní hostiť viac ako tristo súťažiacich, ktorí prešli všetkými stupňami súťaže od obvodných kôl až po krajské. Len 10. mája 2024 sa skončili krajské kolá a už o necelý mesiac budeme otvárať brány Hviezdoslavovho Kubína. Vystúpenia detských recitátorov, otvorenie a záver Hviezdoslavovho Kubína budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorky programov budú Veronika Mészárosová a Vanesa Hagyungová, detské programy bude hudobne sprevádzať Matej Topoľovský a v záverečnom poetickom programe vystúpi Spevácky zbor Úsmev z Prievidze. Organizátor sľubuje zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad besedy s Milou Haugovou a Veronikou Dianiškovou, ktoré pripravuje v spolupráci s Asociáciou spisovateľov Slovenska, workshop Od kvalitnej predlohy ku kvalitnému umeleckému prednesu s Maricou Šiškovou pre pedagógov slovenského jazyka a základných umeleckých škôl, workshop divadla poézie Básnici javiskového obrazu s Patrikom Lančaričom.

Národné osvetové centrum pripravuje premiéru filmu Päť tvárí prednesu o piatich úspešných pedagogičkách, ktoré pripravujú deti na súťaž Hviezdoslavov Kubín, a samostatný film Oral history Marice Šiškovej, úspešnej pedagogičky z Nitrianskeho kraja, a Oral history Jaroslavy Čajkovej, dlhoročnej odbornej pracovníčky pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre, k histórii Hviezdoslavovho Kubína. Sedemdesiate výročie oslávime aj spomienkovým večerom pod názvom Zvuky mojej citnej lýry, na ktorom vystúpia v minulosti úspešní recitátori a recitátorky: Lenora Nátherová, Peter Zemaník, Roman Féder, Renáta Rea Jánošík Ryníková, Ingrid Zachorecová, Soňa Pariláková, Michaela Viskupičová, Adela Dukátová a Veronika Mészárosová, hudobníčka Katarína Máliková, moderátorka Vanesa Hagyungová a celý večer bude pod režijnou taktovou Patrika Lančariča. Zaujímavosťou bude aj prenesená a znovupremiérovaná výstava pod názvom Hľadám sa, hľadám…, ktorá bola vytvorená pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. Výstava poetickým jazykom otvára možnosti interpretácie Hviezdoslavovej básne Hľadám sa, hľadám… a približuje Hviezdoslavov Kubín.

Okrem týchto podujatí je pre účastníkov pripravený aj bohatý sprievodný program zastrešený hlavným organizátorom a spoluorganizátorskými inštitúciami. V hlavnom programe vystúpi pätnásť recitačných kolektívov a divadiel poézie a recitátori piatich kategórií od detí až po dospelých účastníkov.

Hviezdoslavov Kubín vznikol 15. mája 1954 v Dolnom Kubíne ešte pod názvom I. celoslovenská súťaž žiakov jedenásťročných a pedagogických škôl v recitácii a v umeleckom čítaní z iniciatívy Povereníctva školstva a povereníka Ernesta Sýkoru. Hneď druhý ročník dostala súťaž meno Hviezdoslavov Kubín a konala sa v Dome osvety v Dolnom Kubíne. Druhý ročník si vzalo pod patronát okrem Povereníctva školstva aj Povereníctvo kultúry a v tom roku mala súťaž aj nižšie stupne v okresoch a krajoch so štyrmi vekovými kategóriami osobitne v prednese poézie (recitácii) a umeleckej prózy – tri mládežnícke kategórie a jedna pre dospelých.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. V súvislosti s oslavou sedemdesiateho výročia Hviezdoslavovho Kubína sa pripravuje aj publikácia, ktorá priblíži dejiny Hviezdoslavovho Kubína, plánovaný termín vydania je december 2024.

Program a viac informácií o prehliadke nájdete na webovej stránke www.nocka.sk v časti Súťaže a NU a facebookovom profile Hviezdoslavovho Kubína.

Hviezdoslavov Kubín 2024 bulletin online
bulletin – online
Hviezdoslavov Kubín 2024 programový plagát

Tento článok bol zverejnený 31. 5. 2024 a naposledy aktualizovaný 17. 6. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.