Úvod » Aktuality » Eniki beniki 2023 – výsledková listina

Eniki beniki 2023 – výsledková listina

Eniki beniki 2023 - Tancovadlo
V dňoch 20. – 21. mája sa uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki 2023.

V dňoch 20. – 21. mája sa uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki 2023. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši a v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Cieľom súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Podujatie sa začalo v sobotu ráno skúškami zvuku, priestoru a svetla. Samotná súťaž odštartovala o 15:30 hod. Predstavilo sa celkove deväť kolektívov, ktoré hodnotila odborná porota. Predsedníčkou poroty bola etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. art. Agáta KRAUSOVÁ, ArtD., členmi poroty boli tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír ONDEJKA, etnologička, hlasová pedagogička a vedúca ženských speváckych skupín doc. PhDr. Margita JÁGEROVÁ, PhD., etnomuzikologička, hudobná dramaturgička a cimbalistka Mgr. Alžbeta LUKÁČOVÁ, PhD. a choreografka Mgr. art. Miroslava Palanová.  

Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program v podobe remeselných dielní v sobotu počas dňa. Večer sa účastníci súťaže mohli zapojiť do školy tanca či workshopu so zameraním na zlepšenie kooperácie v skupinách.

V nedeľu sa podujatie premiestnilo do Múzea liptovskej dediny v Pribyline a začalo sa školou tanca pre deti. Vedúci a pedagógovia súťažných kolektívov sa zúčastnili na rozborovom seminári, kde odborná porota zhodnotila jednotlivé súťažné čísla a dala účastníkom konštruktívne rady a pripomienky.

V popoludňajších hodinách sa súťažný víkend zavŕšil galaprogramom, počas ktorého boli zároveň udelené špeciálne ceny a  titul laureáta.

Súťažiace kolektívy:

DFS Bambuchy (Gemerská Poloma), DFS Kelčovan (Čadca), DFS Kis Sendergö (Šahy), DFS Kopaničiarik (Myjava), DFS Podžiaranček (Papradno), DFS Pridaňčatá (Víťaz), DFS Slnečnica (Senec), DFS Tancovadlo (Piešťany), DFS Zornička (Zvolen)

Výsledky súťaže:

Bronzové pásmo

DFS Pridaňčatá
DFS Slnečnica

Strieborné pásmo

DFS Bambuchy
DFS Kis Sendergö
DFS Zornička

Zlaté pásmo

DFS Kelčovan
DFS Kopaničiarik
DFS Podžiaranček
DFS Tancovadlo

Špeciálne ceny:

DFS Bambuchy – za výber námetu a jeho nápadité spracovanie
DFS Kelčovan – za dramaturgickú výstavbu programu a za presvedčivý scénický prejav
DFS Kopaničiarik – za vyspelú tanečnú interpretáciu DFS Tancovadlo – za štýlový hudobný prejav

Individuálne ceny pre interpretov:

Kristína Konečná (DFS Kopaničiarik) – za výnimočný tanečný prejav
Bóna Zsolt (DFS Kis Sendergő) – za výnimočný tanečný prejav

LAUREÁT súťaže

DFS Tancovadlo

Tento článok bol zverejnený 8. 6. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.