Národné osvetové centrum vyhlásilo už 10. ročník celoštátnej súťaže kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2018  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Dokumenty na stiahnutie

Slovenská kronika 2018 propozície

Slovenská kronika 2018 prihláška kronika

Slovenská kronika 2018 prihláška monografia

Slovenská kronika 2018 súhlas so spracovaním osobných údajov (pdf)