Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Seminár: Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb

Seminár: Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb

Pozývame vás na seminár Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb. Seminár pripravilo Národné osvetové centrum a uskutoční sa 14. 6. 2019 v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej ul. 52 v Košiciach v čase od 09.30 do 16.00 hod.
Cieľom seminára je:
– upriamiť pozornosť pracovníkov kultúrnych a vzdelávacích organizácií na potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb,
– zvýšiť dôraz na problematiku zdravotne ťažko postihnutých v rámci vzdelávacích, záujmových, umeleckých a ďalších aktivít realizovaných kultúrnymi subjektmi,
– inšpirovať a usmerniť subjekty v oblasti kultúry a vzdelávania pri sprístupňovaní kultúrnych aktivít osobám so znevýhodnením a ťažkým zdravotným postihnutím,
– prezentovať príklady dobrej praxe.

Organizátor: Národné osvetové centrum, Bratislava

Partner podujatia: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Košice

Prihlasovací formulár

Program seminára

Tento článok bol zverejnený 23. 5. 2019 a naposledy aktualizovaný 12. 6. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.