Úvod » Výskum a štatistika – výstupy 2018

Výskum a štatistika – výstupy 2018

2018

Publikácie

Kultúra v štyroch dejstvách

Výskum v službách kultúry (Pamätnica k 50. výročiu vzniku Výskumného ústavu kultúry)

Výskumné správy

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenskej republiky – Výskumná správa

Riešiteľky: Marianna Mrva, Zuzana Révészová, Michaela Šedovič
Výskum sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko – zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom.

Infohárky

Sme všetci spokojní s možnosťami kultúrneho vyžitia?

Analýzy

Sú múzeá na Slovensku efektívne? Analýza technickej efektívnosti múzeí na Slovensku v roku 2015

Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí?

Výstupy sympózia Kultúrna politika – dáta a hodnota

Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre PC)
Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre mobilné zariadenia)

Štatistické zisťovanie

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2017 (pdf)

Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2017 na stránke MK SR

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.