2017 - Scénická žatva oslavuje 95. ročník súťaží

Súťaž a vrcholná prehliadka slovenských amatérskych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou sa tento rok konala v dňoch 25. 8. – 29. 8. 2017 v Martine. V hlavnom programe vystúpilo 10 slovenských divadelných súborov a 6 recitátorov. Zahraničie reprezentovali dva súbory z ČR a jeden zo Srbska. Súčasťou Scénickej žatvy boli aj tvorivé divadelné dielne, diskusia o budúcnosti Scénickej žatvy a množstvo sprievodných programov.