Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Šaffova ostroha 2017 – tlačová správa

Šaffova ostroha 2017 – tlačová správa

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017.

 

Jubilejná „štvrťstoročnica“ Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017 sa konala už tradične v posledný májový víkend, v dňoch 26. – 28. mája 2017 v Dlhom Klčove v okrese Vranov nad Topľou. V dedinke, ktorá je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu.

Súťaž sa uskutočňuje každoročne a jej účastníkmi sú sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl súťaže, ako i nositelia tanečných tradícií a tanečníci zo zahraničia.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia realizovaného s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia, Prešovského samosprávneho kraja a Matice slovenskej je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátormi súťaže sú Obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Záštitu nad jubilejným ročníkom podujatia prijal minister kultúry SR Marek Maďarič.

V súťaži sa v tomto roku v štyroch kategóriách predstavilo 68 sólistov tanečníkov. Hodnotila ich sedemčlenná odborná porota, ktorej predsedom bol MA. Michal Kupec, tanečný pedagóg, choreograf, riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria. Členmi poroty boli etnochoreologičky Mgr. Dana Kľučárová, PhD., riaditeľka Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Mgr. Katarína Babčáková, PhD., odborná pracovníčka Národného osvetového centra, tanečný pedagóg Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU a umelecký vedúci SĽUK-u, choreografka Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, tanečná pedagogička Mgr. art. Mgr. Vanda Golianová, vedúca tanečného odboru ZUŠ v Brezne a pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU Doc. Ján Blaho.

Porota súťažiacich zadelila do pásem a v každej súťažnej kategórii udelila titul LAUREÁT.       Festival tradičnej ľudovej kultúry spojený s celoštátnym kolom súťaže sólistov tanečníkov otvárala vernisáž výstavy „25 rokov Šaffovej ostrohy“ a fotografická výstava nositeľov tanečných tradícií. Večerný program na scéne otvorili svojím vystúpením domáce folklórne kolektívy – DFS Rovinka, FS Rovina a FSk Rovina z Dlhého Klčova v programe „Vitajte v Dlhom Klčove“. Po predstavení folklórnej skupiny z družobnej moravskej obce Hroznová Lhota nasledovalo predstavenie FSk Parchovianka z Parchovian, jednej z najúspešnejších skupín z ostatného ročníka celoštátnej súťaže.

Sobotňajšie popoludnie začínalo živou pozvánkou – krojovaným sprievodom obcou.

V súťažnej časti podujatia sa s 37 tanečnými typmi predstavilo 68 súťažiacich tanečníkov v kategóriách D (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov), B (tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu) a A (tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností), sa uskutočnila v kultúrnom dome v sobotňajšie popoludnie. V kategórii A tanečné páry ako povinný tanec interpretovali tanec podľa Juraja Šaffu a Gizely Frenovej z Dlhého Klčova. Po súťaži sa predstavili aj hostia z folklórneho kolektívu z Hroznovej Lhoty na Morave. Strhujúcim predstavením súťažný podvečer uzavreli profesionálni tanečníci zo súboru Honvéd v Budapešti, z ktorých dvaja sa už ako deti zúčastňovali súťaže Šaffova ostroha. Výsledky konštruktívnej pedagogiky ľudového tanca a jeho odborného štúdia, vedúceho k jeho zvnútornenej improvizačnej interpretácii, predviedli v predstavení, ktoré zdvihlo zo stoličiek divákov v celej sále.
Po večeri sa sólisti tanečníci z predošlých ročníkov súťaže predstavili divákom v programe „Pocta Šaffovi“ pod režijnou taktovkou Štefana Kocáka. Po ňom sa v celovečernom programe predstavil laureát ostatného ročníka celoštátnej súťaže choreografií v roku 2014, folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša. Vynikajúce predstavenie nasledovala tanečná zábava pri ľudovej hudbe pod vedením Ľuba Hudáka a Michala Nogu.

Nedeľné dopoludnie začalo slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Františka a svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Odborná porota sa so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich stretla na rozborovom seminári v nedeľu dopoludnia a svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca.

Po obede sa konala pietna spomienka pri hrobe Juraja Šaffu a Gizely Frenovej.

Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný Galaprogram v réžii Kataríny Babčákovej, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov Šaffovej ostrohy 2017, ale aj predstavenie víťazov ostatných piatich ročníkov súťaže a vystúpenie tanečníkov, ktorí boli zaradení do Zlatého fondu súťaže vďaka trojnásobnému víťazstvu v jednotlivých ročníkoch. Do Zlatého fondu tak boli zaradení tanečníci Miloš tichý (FS Vranovčan), Jana a Vladimír Vnenčákovci (FSk Dolina), Štefan Štef (FS Hornád) a Jakub Filipko (FS Váh). Emotívne a vzácne bolo predstavenie nositeľov tanečných tradícií z celého Slovenska, ktorí často aj napriek vysokému veku predviedli výnimočné zručnosti a zvnútornené poznanie nášho tanečného dedičstva. Diváci tak mali možnosť spoznať ich nielen na fotografiách umeleckej výstavy, ale aj „naživo“ v tanci. V galaprograme sa opäť predstavili i domáce folklórne kolektívy a spevom a tancom v rámci celého areálu ho prepojili s Doznievaním Šaffovej ostrohy pri hudbe a speve.

Porota súťažné výkony hodnotila umiestnením v zlatom, striebornom či bronzovom pásme, udelením špeciálnych cien i titulov laureáta. Ako neopodstatnená sa ukázala kategória C, v ktorej súťažili len dva tanečné páry.

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých lokálnych variantov tanečných typov. Úroveň súťaže, systém hodnotenia a organizácia podujatia sa podľa vyjadrení hostí i účastníkov i v tomto období výrazne zlepšila a stúpajúcu tendenciu má i počet súťažiacich. Súťaž významne vplýva i na poznávanie tradičných foriem ľudového tanca a jeho pedagogiku v prostredí folklórnych kolektívov prostredníctvom úspešných súťažiacich, ktorí naštudované tanečné typy šíria vo svojich súboroch i na školách tanca po celom Slovensku. Podujatie tak v kontexte aplikovanej etnochoreológie a tanečnej pedagogiky prispieva k poznávaniu, šíreniu a uchovávaniu vzácnych foriem nášho tanečného dedičstva.

Pozvánka:

 

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

odborná pracovníčka pre folklór NOC, členka odbornej poroty

V Bratislave 30. 5. 2017

Tento článok bol zverejnený 30. 5. 2017 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.