Šaffova ostroha 2018

26. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018.

 

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018 sa konala v dňoch 25. – 27. mája 2018 v Dlhom Klčove, dedinke vranovského okresu, ktorá je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu.

Súťaž sa uskutočňuje každoročne a jej účastníkmi sú sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl súťaže, ako i nositelia tanečných tradícií.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z verejných zdrojov podporeného Fondom na podporu umenia, je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátormi súťaže sú Obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Podujatie podporila i Matica slovenská. Záštitu nad ním prevzal predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

V súťaži sa v tomto roku v troch súťažných kategóriách predstavilo 57 sólistov tanečníkov. Hodnotila ich sedemčlenná odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Členmi poroty boli univerzitný docent Péter Lévai, vedúci katedry vedúci katedry tanečnej pedagogiky Maďarskej univerzity tanečného umenia v Budapešti, etnochoreologička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., odborná pracovníčka Národného osvetového centra, etnológ Mgr. Alfréd Lincke a tanečná pedagogička Mgr. art. Mgr. Vanda Golianová, vedúca tanečného odboru ZUŠ v Brezne.

Porota súťažiacich zadelila do pásem a v každej súťažnej kategórii udelila titul LAUREÁT.       Festival tradičnej ľudovej kultúry spojený s celoštátnym kolom súťaže sólistov tanečníkov otvárala vernisáž výstavy „Fragmenty folklóru“ Petra Berčíka v priestoroch HZOS vo Vranove nad Topľou a neskôr v DK Dlhé Klčovo vernisáž výstavy vitráží Alexandra Orlíka i fotografická výstava nositeľov tanečných tradícií.

Večerný program na scéne otvorili svojím vystúpením domáce folklórne kolektívy – DFS Rovinka, FS Rovina a FSk Rovina z Dlhého Klčova v programe „Vitajte v Dlhom Klčove“. V tomto roku ho vynikajúcim spevom obohatila i SpSk Parobci z Dvorianok.

Novovytvoreá zóna remeselného hájika spojená s ukážkami i tvorivými dielňami vytvorila v areáli festivalu nielen zaujímavý umelecký interaktívny priestor, ale i tvorivú atmosféru.

Sobotňajšie popoludnie začínalo živou pozvánkou – krojovaným sprievodom obcou.

V súťažnej časti boli podľa propozícií stanovené 3 kategórie: kategória D (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov), B (tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu) a A (tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností). Súťaž sa uskutočnila v kultúrnom dome v sobotňajšie popoludnie. V kategórii A tanečné páry ako povinný tanec interpretovali typy tancov z Veľkého Zálužia, súťažiaci sólisti muži interpretovali odzemok z Breznianskych lazov a sólistky ženy fľaškový zo Zamutova. Strhujúcim predstavením súťažný podvečer otvorila spevácka skupina Kralycja z ukrajinského Kyjeva pod vedením Prof. Ivana Sinelnikova. Archaické viachlasné spevy, tradičný originálny odev, doplnky, ako i vynikajúca štýlová interpretácia tejto skupiny si vyslúžila niekoľkonásobné standing ovation zo strany publika, súťažiacich i hostí.

Po nej sa v celovečernom programe predstavil FS Ponitran z Nitry, držiteľ zlatého pásma z ostatného ročníka celoštátnej súťaže choreografií v roku 2017 a nasledovala tanečná zábava pri ľudovej hudbe pod vedením Ľuba Hudáka a Michala Nogu.

Nedeľné dopoludnie začalo slávnostnou odpustovou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice.

Odborná porota sa so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich stretla na rozborovom seminári a svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca.

Po obede sa konala pietna spomienka pri hrobe Juraja Šaffu a Gizely Frenovej.

Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný Galaprogram v réžii Kataríny Babčákovej, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov Šaffovej ostrohy 2018, ale aj vzácne predstavenie nositeľov tanečných tradícií Jána Petríka a Márie Papcunovej z Margecian, Pavla Gaža z Krupiny, Štefana Višňovského zo Zamutova a všetkých generácií rodiny Topoľovskej z Parchovian, ktoré v sebe v kontexte tanečnej tradície nieslo i emotívny symbolický odkaz.

V galaprograme sa svojím strhujúcim predstavením prezentovali i speváci zo skupiny Kralycja a opäť sa predstavili i domáce folklórne kolektívy a spevom a tancom v rámci celého areálu ho prepojili s Doznievaním Šaffovej ostrohy pri hudbe a speve.

Porota súťažné výkony hodnotila umiestnením v zlatom, striebornom či bronzovom pásme, udelením špeciálnych cien i titulov laureáta. Zahraničný člen poroty Péter Lévai udelil svoju ceny spojenú s finančnou odmenou jedného zo súťažiacich v detskej kategórii.

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých variantov tanečných typov. Úroveň súťaže, systém hodnotenia a organizácia podujatia sa podľa vyjadrení hostí i účastníkov i v tomto období výrazne zlepšila a mala nebývalú úroveň i po stránke organizačného zabezpečenia.

Za organizáciu i odborné vedenie súťaže patrí všetkým veľká vďaka. Tá je však predovšetkým venovaná súťažiacim, ich rodičom, pedagógom, a v neposlednom rade našim predkom, ktorí nám  vzácne formy nášho tanečného dedičstva vytvorili a tradovali.

Plagát

 

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

V Bratislave 30. 5. 2018

Tento článok bol zverejnený 30. 5. 2018 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.