Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » S odborníkom o vzdelávaní: Videorozhovor s PhDr. Mariánom Štermenským, PhD.

S odborníkom o vzdelávaní: Videorozhovor s PhDr. Mariánom Štermenským, PhD.

screenshot: S odborníkom o vzdelávaní (Marian Stermensky)
Videorozhovor s odborníkom je formát, v rámci ktorého sa venujeme aktuálnym témam súvisiacim s problematikou celoživotného vzdelávania. Našim cieľom je priniesť nové informácie, zaujímavosti a odporúčania  pracovníkom v kultúre, manažérom kultúry a ďalším záujemcov o túto tému.

Videorozhovor s odborníkom je formát, v rámci ktorého sa venujeme aktuálnym témam súvisiacim s problematikou celoživotného vzdelávania. Našim cieľom je priniesť nové informácie, zaujímavosti a odporúčania  pracovníkom v kultúre, manažérom kultúry a ďalším záujemcov o túto tému.

Hosť: PhDr. Marián Štermenský, PhD., lektor, kouč, konateľ spoločnosti Prebonus Consulting, s. r. o.

Rozhovor vedie za Národné osvetové centrum: PhDr. Veronika Vasilová, PhD., vedúca oddelenia vzdelávania, výskumu a štatistiky NOC

Hlavnou témou rozhovoru sú aktuálne možnosti v oblasti vzdelávania dospelých, najmä manažérov kultúry, ale aj manažérov vo všeobecnosti. Rozhovor sa venuje aj súčasnej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19, ktorá  priniesla online vzdelávanie a zvýšený záujem o služby koučov a využitie koučingu v praxi.

Odporúčané stránky: www.nocka.sk, www.prebonus.sk

Tento článok bol zverejnený 22. 4. 2022 a naposledy aktualizovaný 24. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.