Úvod » Aktuality » Sociálnopsychologický výcvik: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností

Sociálnopsychologický výcvik: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností

Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností 2024-05-22 web
Pozvánka na sociálnopsychologický výcvik. Tematické zameranie: Psychohygiena v pomáhajúcich profesiách.

Národné osvetové centrum v spolupráci s cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR pripravilo ďalšie pokračovanie vzdelávania Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry, ktoré je určené pracovníkom rezortu kultúry, riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR, zástupcom cirkví a náboženských spoločností a iným odborným pracovníkom v pomáhajúcich profesiách.

Podujatie bude prebiehať vo forme sociálnopsychologického výcviku, ktorý je vedený interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie tréningu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov.

Termín konania:22. mája 2024 od 8:30 do 16:00 hod.
Forma konania:prezenčne, sociálnopsychologický
Miesto konania:V-klub, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
Limitovaný počet účastníkov:25 osôb
Registrácia:www.nocka.sk/registracia
Účastnícky poplatok:15 €/osoba

Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 13. mája 2024 alebo do naplnenia kapacity. Registrovaným účastníkom bude zaslaný e-mail s organizačnými pokynmi.
 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť následne po registrácii najneskôr do 15. mája 2024.

Kontakt: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 0918 817 130

Organizátor: Národné osvetové centrum
Spoluorganizátor: Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor

Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností 2024-05-22 program

Tento článok bol zverejnený 19. 4. 2024 a naposledy aktualizovaný 6. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.