Úvod » Aktuality » Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra o rozšírení účelov použitia finančných prostriedkov pridelených na celoštátne postupové súťaže

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra o rozšírení účelov použitia finančných prostriedkov pridelených na celoštátne postupové súťaže

NOC: Radosť z tvorivosti
V prílohe: Žiadosť o rozšírenie účelov na použitie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom

V súvislosti prípravou a realizáciou jednotlivých kôl postupových súťaží a prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vydal riaditeľ NOC rozhodnutie o možnosti rozšírenia účelov na použitie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá súťaží.

Túto možnosť majú organizátori, ktorých podujatie sa konalo do 14 dní od zverejnenia rozhodnutia generálneho riaditeľa o pridelení finančných prostriedkov, t. j. do 14. marca 2023 (vrátane).

O rozšírenie účelov použitia finančných prostriedkov je potrebné požiadať vyplnením formulára Žiadosť o rozšírenie účelov na použitie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom a jeho odoslaním na adresu  nocka@nocka.sk.

Po doručení žiadosti prebehne v Národnom osvetovom centre schvaľovací proces a následne sa uzatvorí dodatok k zmluve o spolupráci, ktorá je uzatvorená medzi prijímateľom/organizátorom a Národným osvetovým centrom.

Tento článok bol zverejnený 20. 4. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.